spot_img
luni, august 15, 2022
spot_img

Licitație pentru reparații curente la instalațiile SCB, lansată de Regionala Craiova a CFR SA

O licitație pentru reparații curente la instalațiile SCB a fost lansată de Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

reparații curente la instalațiile SCB
FOTO cu rol pur ilistrativ, spiact.ro

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT4 Tg. Jiu – instalații CED în stația Turceni și pe BLA Turceni – Gura Motrului”. Lucrarea constă în înlocuirea de cabluri sau porțiuni de cabluri deteriorate sau care prezintă rezistență de izolație sub normele admise și vopsirea instalațiilor, precizează anunțul.

Valoarea totală estimată a contractului, ce trebuie dus la bun sfârșit în trei luni de zile, este de 427.137,36  lei, echivalentul a aproximativ 85.000 de euro.Condiții de participare la licitația pentru reparații curente la instalațiile SCB

Pentru participarea la procedura de achiziție, se cere lista lucrărilor realizate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii cinci ani de zile, din care să reiasă executarea de lucrări similare, la nivelul unui contract/mai multor contracte în valoare individuală/cumulate de minimum 427.137 de lei fără TVA.

De asemenea, operatorii economici ce depun ofertă trebuie să facă dovada că dețin Autorizație de furnizor feroviar și Agrement tehnic feroviar eliberate de AFER, pentru lucrări de reparații și întreținere instalații SCB, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1 alin. 1 și 2) sau echivalentul din țara ofertantului, valabile la data prezentării, pentru categoriile de lucrări feroviare critice. Autorizațiile și agrementele AFER trebuie să fie valabile pe toată perioada de derulare a contractului. În caz contrar, ofertantul va depune odată cu Autorizația de furnizor feroviar și Agrementul tehnic feroviar un angajament pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că își va menține valabilitatea autorizațiilor și agrementelor AFER pe toată perioada de derulare a contractului. Agrementele echivalente emise de organisme (similare AFER) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie să fie recunoscute de AFER.

Valoarea garanției de participare este de 4.271 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 10 mai 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 10 septembrie 2021. (A.B.)

Ultimele Articole