spot_img
marți, septembrie 27, 2022
spot_img

Încep lucrări de reparație capitală pe Livezeni-Simeria, pe încă un tronson

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să înceapă lucrări de reparație capitală pe Livezeni-Simeria, pe încă un tronson de 5,47 km. În urmă cu o lună, a fost lansată o altă licitație, pentru reparații capitale pe un alt tronson, însumând aproape 5 km.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație capitală linia CF 116 Livezeni – Simeria interval Bănița – Merișor fir I km 67+620-62+150 (proiectare și execuție)”.

Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a liniei CF 116 Livezeni – Simeria, interval Bănița – Merișor, firul I între km 67+620-62+150, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărior de intervenție (DALI), inclusiv întocmirea studiilor de teren, a documentațiilor şi obţinerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire.

Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit într-un an de zile, este de 29.436.100 de lei fără TVA, echivalentul a aproape șase milioane de euro. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general.

Condiții de participare la procedura de achiziție

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta în proporție de 80%, restul urmând a fi acordat pentru componenta tehnică.

Pentru participarea la procedura de achiziție, cifra medie de afaceri globală pe ultimii trei ani (2018, 2019 și 2020) a firmelor trebuie să fie de minimum 29 milioane de lei. Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, pentru execuție, însoţită de documente de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante la nivelul unui contract/mai multor contracte. Pentru lucrări similare se vor lua în considerare lucrările de execuție lucrări construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare de cale ferată la nivelul unuia sau mai multor contracte a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 28 de milioane de lei fără TVA.

Valoarea garanției de participare este de 294.361 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 9 noiembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 9 mai 2022.A doua licitație pentru reparație capitală pe Livezeni-Simeria

Este vorba de a doua licitație pentru reparație capitală pe Livezeni-Simeria lansată în ultima perioadă.

Pe 24 august, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Refacție totală linia 116 Livezeni – Simeria între stațiile Merișor – Crivadia fir 1 km 61+300-57+185 și stația Merișor liniile III dir.fir 1 și II dir. fir 2 km 62+150-61+300 (proiectare și execuție)”. Valoarea totală estimată a contractului pentru totalul de 4,965 km, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de un an și jumătate, este de 38.325.256 de lei fără TVA, după cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar.

La această procedură, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 septembrie 2021, ora 15,00.

Ultimele Articole