spot_img
miercuri, octombrie 5, 2022
spot_img

Regionala Timișoara scoate la licitație lucrări de reparație capitală la un pod de pe Valea Jiului

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a scos luni la licitație lucrări de reparație capitală la un pod de pe Valea Jiului, în valoare de aproape 270.000 de euro.

reparație capitală la un pod licitație la Regionala Timișoara

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație capitală pod km 72+866 – Linia 116 DI, între stațiile Bănița și Petroșani (proiectare și execuție)”.

Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a podului de la km 72+866 de pe linia de cale ferată Simeria-Petroşani, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația faza DALI, inclusiv întocmirea documentațiilor şi obţinerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire.

Valoarea totală estimată este de 1.307.486,70 lei, după cum urmează: amenajarea terenului, amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 207.920 lei, proiectare – 99.186 lei, cheltuieli cu investiția de bază – 919.439,70 lei, organizare de șantier inclusiv cheltuieli conexe – 80.941 lei. Lucrarea trebuie executată în 15 luni de zile.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va conta în proporție de 90%, restul fiind acordat pentru durata de garanţie la lucrările executate.

Reparație capitală la un pod de pe Valea Jiului. Condiții de participare la licitație

Cifra medie de afaceri globală pe ultimii trei ani să fie de cel puţin 1,3 milioane de lei. Se va declara cifra de afaceri globală pe ultimii trei ani, şi anume: 2017, 2018 şi 2019, calculată la cursurile medii BNR anuale (leu/valută).

Ofertantul (sau fiecare membru al asocierii, în cazul în care ofertantul este o asociere) va prezenta o listă prin care să facă dovada că în ultimii cinci ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai multe contracte, lucrări similare: lucrări de execuție, reabilitare, reconstruire, consolidare și reparare poduri/podețe de cale ferată a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 1.300.000 de lei fără TVA. Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele pentru demonstrarea experienţei similare dacă ofertantul a executat următoarele tipuri de lucrări: lucrări de proiectare și execuție în domeniul infrastructurii feroviare, construcții, reparații şi întreţinere poduri și podețe de cale ferată, consolidări și apărări de terasamente de cale ferată. Având în vedere complexitatea, specificul lucrărilor necesare a fi executate la infrastructura feroviară, condiţiile de execuţie (închideri de linie, restricţii de viteză) impuse de reglementările specifice căii ferate şi instrucţiile de serviciu, respectarea lungimilor instrucţionale a restricţiilor de viteză pentru evitarea întârzierilor de trenuri sau anulării parcursurilor unor trenuri, asigurarea măsurilor de siguranţă a circulaţiei pe porţiunile de linie afectate de lucrări prevăzute în instrucţiile CFR, este necesară prezentarea de către operatorii economici a experienţei similare.

Garanţia pentru participare este 13.074 de lei fara TVA pentru o perioadă de valabilitate de șase luni de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 8 februarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 8 august 2021.

Ultimele Articole