spot_img
joi, martie 30, 2023
spot_img

EXCLUSIV Cine a câștigat licitația pentru repararea locomotivelor CFR Călători LDE 2100 CP

Licitația pentru repararea locomotivelor CFR Călători LDE 2100 CP, lansată de operatorul feroviar de stat la finele lunii mai, are un câștigător. Comisia de licitație a desemnat RELOC SA Craiova drept societatea care va repara până la 40 de astfel de locomotive, pe baza unui acord-cadru încheiat pentru o perioadă de patru ani de zile.

repararea locomotivelor CFR Călători”Se declară ofertant câștigător SC RELOC SA, cu mențiunea că nu are subcontractanți sau terți susținători, cu drept de a semna acordul cadru la prețurile unitare totale”, se arată în Raportul procedurii, întocmit marți, 28 septembrie, de Comisia de licitație constituită la nivelul operatorului feroviar de stat.

Oferta CFR IRLU, respinsă la licitația pentru repararea locomotivelor CFR Călători

La licitație a mai participat, într-o primă fază, și Societatea Întreținere şi Reparaţii Locomotive Utilaje — C.F.R IRLU S.A, filială a CFR Marfă. Oferta sa a fost însă respinsă în faza de evaluare tehnică.

”Oferta depusă de SOCIETATEA ÎNTREȚINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE UTILAJE – C.F.R IRLU S.A este inacceptabilă în conformitate cu prevederile: art. 140, alin (4) din HG nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare, conform căruia <în cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidatiofertant, în condiţide art. 221 din Lege, clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare  clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă>, deoarece SOCIETATEA ÎNTREȚINERE ȘI  REPARAȚII LOCOMOTIVE UTILAJE – C.F.R IRLU S.A nu a răspuns la solicitarea de clarificări în termenul limită de transmitere a acestora, respectiv până la data de 01.09.2021.  Întrucât oferta depusă de SOCIETATEA ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII LOCOMOTIVE UTILAJE – C.F.R IRLU S.A este inacceptabilă, acestuia nu i s-a mai aplicat metodologia de acordare a punctajului pentru factorul de evaluare tehnică”, se arată în documentul citat.

Procedura de achiziție a fost lansată la finele lunii mai

Pe 26 mai 2021, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul ”Servicii de reparaţii planificate tip RG la locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP dotate cu instalație de încălzire electrică a trenului şi alte servicii de reparații constatate în prezența Recepţiei CFR Călători pe fluxul de reparaţie planificată tip RG la locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP”.

Valoarea totală estimată a contractului era cuprinsă între 1.989.000 și 139.000.011,93 lei, corespunzând unei cantități minime de o locomotivă și, respectiv, unei cantități maxime de 40 de locomotive diesel-electrice. Valoarea minimă a unui contract subsecvent era stabilită la o locomotivă, iar ce maximă, la 10.

Reloc SA, câștigătoarea licitației organizate de CFR Călători

Cerința minimă pentru participarea la licitație a fost ca media cifrei de afaceri a ofertantului pe anii 2018, 2019 și 2020 să fie de minimum 19.890.000,00 lei. De asemenea, se solicitau certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Concret, ofertantul trebuia să facă dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Reloc SA, companie cu tradiție în domeniul reparațiilor de locomotive, parte a Grupului Grampet, a îndeplinit fără probleme aceste condiții. Oferta financiară depusă de societatea craioveană de material rulant, acceptată de Comisia de licitație, este identică cu valoarea estimată inițial, la lansarea procedurii de achiziție, de 1.989.000 de lei pe locomotivă.

Ultimele Articole