spot_img
luni, ianuarie 30, 2023
spot_img

CNSC poate declara ilegală procedura privind repararea liniilor din Portul Constanța

Procedura ultrasimplificată la care ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea să apeleze pentru repararea liniilor din Portul Constanța poate fi declarată oricând ilegală. O decizie în acest sens a fost pronunțată anul trecut de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor într-o speță similară, fapt ce poate constitui un precedent de luat în seamă și în ceea ce privește atribuirea directă a contractului pentru reabilitarea infrastructurii feroviare din port.

O decizie pronunțată pe 5 august 2021 de CNSC stă ca o sabie a lui Damocles deasupra capului lui Sorin Grindeanu, care vrea să atribuie prin încredințare directă, fără licitație, un contract de 200 milioane de euro pentru repararea a cel puțin 35 de linii ferate din Portul Constanța.

Decizia cu pricina a fost pronunțată în urma unei contestații depuse de un operator economic de salubritate la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, de către Municipiul Târgu Mureș, în calitate de autoritate contractantă, în vederea încheierii unui contract având ca obiect „Delegare a serviciului public de salubrizare pentru activitățile măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în municipiul Târgu-Mureș, în vederea asigurării continuității serviciului”.

CNSC a declarat ilegală o procedură de achiziție prin invitarea unui singur participant

repararea liniilor din Portul ConstanțaSocietatea respectivă a solicitat anularea tuturor înscrisurilor emanate de comisia de evaluare ulterior datei de depunere a ofertelor, raportul procedurii și toate actele subsecvente acestuia, inclusiv a contractului încheiat în urma derulării acestei proceduri, ”care începe printr-o ilegală selectare a procedurii de organizat, se derulează prin invitarea unui singur ofertant preferat și se finalizează prin încheierea unui contract fără respectarea termenelor legale de așteptare, a căror respectare, deși facultativă în cazul procedurilor care se desfășoară fără publicarea unui anunț de participare, face proba bunei credințe a unei autorități contractante fără o agendă paralelă interesului public”.

Ei bine, CNSC a constatat temeinicia solicitării și a concluzionat că procedura este ilegală, dispunând anularea ei: „Respinge excepțiile invocate de autoritatea contractantă. Admite, în parte, contestația formulată de SC Sylevy Salubriserv SRL, în contradictoriu cu Municipiul Târgu Mureș, în calitate de autoritate contractantă, în ceea ce privește capătul de cerere privind anularea procedurii și dispune anularea procedurii de achiziție publică”.

Grindeanu vrea să facă pe ochi frumoși repararea liniilor din Portul Constanța

căile ferate din porturiLa prima vedere, decizia CNSC în speța selectării de către o primărie a serviciului de salubrizare nu are legătură nici cu calea ferată, nici cu Portul Constanța. Însă, dacă aruncăm o privire mai atentă, constatăm că cele două spețe sunt extrem de asemănătoare, aproape identice.

În urmă cu o săptămână, premierul Nicolae Ciucă a anunțat în ședința de Guvern alocarea a 200 de milioane de lei pentru infrastructura feroviară din Portul Constanța, după cum a relatat la vremea respectivă Club Feroviar. Șeful Executivului nu a precizat modul exact cum vor fi folosiți acești bani, însă un Memorandum guvernamental inițiat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, lămurește această chestiune: „Inițierea de către administratorul infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, a unei proceduri de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare (sublin. ns.) prin aplicarea prevederilor art. 117, alin (1), lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractarea lucrărilor de reparații și întreținere la infrastructura feroviară publică, necesare pentru introducerea în exploatare a primelor 35 de linii de cale ferată”.

Cele două proceduri încep să semene, nu? Tot achiziție publică, tot procedură fără invitație prealabilă la o procedură concurențială, ambele justificate de necesitatea contractării rapide a serviciului ș.a.m.d.

În aceste condiții, procedura pe care ministrul Transporturilor vrea s-o aplice pe repede-nainte pentru repararea căilor ferate din Portul Constanța poate fi desființată oricând de CNSC. Deja există un precedent.

Ultimele Articole