Se pregătește un contract pentru întreținerea și repararea liniilor din Depoul București Călători

24 aprilie 2020

Operatorul feroviar de stat a întocmit un caiet de sarcini în vederea încheierii unui contract pentru întreținerea și repararea liniilor din depoul București Călători.

repararea liniilor din depoul București Călători

Documentul, elaborat de Regionala București a CFR Călători, vizează și liniile și macazurile din alte unități: Depoul Ploiești, SELC Basarab, Revizia de Vagoane București Basarab și Postul de Revizie Vagoane Ploiești Sud.

Lungimea totală a liniilor Regionalei București care vor intra sub incidența acestui contract este de 22,688 km, din care o treime – 6,742 km – în Depoul București Călători. Aici sunt și 33 de schimbătoare de cale (macazuri). Pe locul 2 se află Depoul Ploiești, cu 8,694 km și 35 de schimbîtoare de cale. În total sunt, nici mai mult nici mai puțin, 99 de schimbătoare de cale.

Ce presupune întreținerea și repararea liniilor din depoul București Călători

”În cadrul întreținerii și reparației curente linii CF și aparate de cale, precum și intervenții rapide, operative în cazul producerii deranjamentelor, a terasamentului și a suprastructurii căii ferate, se execută servicii necesare pentru aducerea și menținerea liniei în limitele toleranțelor admise, astfel ca circulația să se facă în deplină siguranță, cu vitezele și sarcinile pe osie stabilite prin regulamentul tehnic de exploatare”, se arată în documentul obținut de Club Feroviar.

În decursul unui an, serviciile sunt structurate în două categorii: lucrări de service (servicii cu înlocuire de materiale) și operațiuni de înlocuire de materiale. Materialul de cale necesar prestării serviciilor de întreținere și reparație curentă se asigură de către beneficiar.