spot_img
vineri, septembrie 30, 2022
spot_img

Cât vrea să dea Regionala Craiova a CFR SA pe repararea căii ferate Călinești-Pitești

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pentru repararea căii ferate Călinești-Pitești, de pe secția de circulație 101.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat joi anunțul de licitație ce are ca obiect ”Înlocuirea la rând a elementelor suprastructurii căii pe distanțele Călinești + Golești Fir I și II și Golești + Pitesti, km 95+000 + km 107+575”.

Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit într-un an și jumătate, este de 82.171.096,35 lei, echivalentul a aproape 17 milioane de euro. Cum este vorba de o distanță de 12,575 km, rezultă un cost unitar estimat de 1,36 milioane de euro pe kilometru. Finanțarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Lucrările vor fi efectuate cu închidere de linie pe un interval de stații, în cazul liniilor simple zilnic, în interval de opt ore. Executantul va organiza și va suporta cheltuielile aferente transbordării călătorilor pe distanța Pitești-Golești și retur cu mijloace auto având capacitatea de 50 de pasageri fiecare. Lucrările vor fi efectuate cu închidere permanentă de linie pe un fir de circulație într-un interval de stații, în cazul liniilor duble.

Printre altele, constructorul va înlocui aparatele de cale complete, tip 60 montate pe traverse din beton. Se vor înlocui toate diagonalele dintre aparatele de cale care vor fi schimbate.Condiții de participare la licitația pentru repararea căii ferate Călinești-Pitești

Ofertantul (asocierea, în cazul în care ofertantul este o asociere) trebuie să prezinte o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificate/dovezi de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, lucrări similare a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 70 milioane de lei.

Ofertantul va constitui o garanţie de participare în valoare de 821.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 septembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 15 septembrie 2023.

Ultimele Articole