joi, noiembrie 30, 2023
spot_img

Aproape 14 milioane de euro pentru repararea a 50 de vagoane ale CFR Călători

O sumă echivalentă cu aproape 14 milioane de euro este oferită pentru repararea a 50 de vagoane ale CFR Călători în următorii doi ani.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect “Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, servicii de recondiționări/ înlocuiri de subansamble/ piese/ materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoane de călători seria 2296”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord cadru, ce se vrea a fi încheiat pentru o perioadă de 23 de luni, este cuprinsă între 143.620 și 68.325.308 lei.Condiții de participare la licitația pentru repararea a 50 de vagoane ale CFR Călători

Pentru participarea la procedura de achiziție, cerința minimă este ca media cifrei de afaceri pe anii 2020, 2021, 2022 să fie de minimum 17.017.600 de lei. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, ofertanții vor prezenta orice documente edificatoare care să confirme cifra de afaceri anuală prin prezentarea după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele documente: declarații sau extrase bancare, prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, declarație privind cifra de afaceri pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2020, 2021 și 2022) sau alte documente relevante.

De asemenea, se va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 6 februarie 2024.

Ultimele Articole