spot_img
vineri, decembrie 2, 2022
spot_img

Se reînființează Direcția de Transport Feroviar, prin reorganizarea Ministerului Transporturilor

Guvernul intenționează ca, prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, să reînființeze Direcția de Transport Feroviar (DTF), în paralel cu desființarea Direcţiei Generale Transport Terestru. DTF fusese practic desființată la începutul anului trecut și înglobată în DTT. Acum, se revine la situația inițială. De asemenea, se reorganizează și înființează și alte structuri în cadrul MTI.

Adrian Bărbulescu

reorganizarea Ministerului Transporturilor Ministerul Transporturilor către USR secretar de stat pe domeniul feroviar incendiu la Ministerul Transporturilor coronavirus în centralul CFR Valoarea de inventar pentru Palatul CFR sindicalist în conducerea Ministerului Transporturilor situația CFR Marfă mutarea Ministerului Transporturilor la Iași director general al CFR Călători Consiliu de Administrație al CFR rectificare bugetară consilier la Ministerul Transporturilor secretar general la Ministerul Transporturilor Ludovic Orban revine la Ministerul Transporturilor secretar de stat pe domeniul feroviar Mircea Florin Biban

Pe site-ul MTI a fost postat, în dezbatere publică, un proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

O prevedere importantă cuprinsă în proiectul de act normativ se referă la partea feroviară: ”Desfiinţarea Direcţiei Generale Transport Terestru și: înfiinţarea Direcţiei Transport Feroviar prin preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei Transport Feroviar, organizată în cadrul Direcţiei generale transport terestru; înfiinţarea Direcţiei Transport Rutier prin preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei Transport Rutier, organizată în cadrul Direcţiei generale transport terestru”.

Direcția de Transport Feroviar fusese practic desființată și înglobată în Direcția de Transport Terestru prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 90 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Concret, schimbarea s-a produs după instalarea Guvenului Orban 1 și instalarea la MTI a ministrului liberal Lucian Bode. La vremea respectivă, desființarea DTF a fost criticată de mai multe voci din sistemul feroviar.

Reorganizarea Ministerului Transporturilor: se elimină 56 de posturi

Prin proiectul de act normativ se mai produc și alte modificări la nivelul MTI. Documentul propune stabilirea funcțiilor și atribuțiilor MTI, a numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, organigrama, numărul secretarilor de stat și numărul  secretarilor generali adjuncți și alte precizări privind funcționarea ministerului.

Astfel, numărul maxim de posturi al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, se reduce cu 56 de posturi, din care: un număr de 28 de posturi aferente domeniului Comunicațiilor, care sunt preluate de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, respectiv posturile și personalul aferent Direcției Reglementări, Politici, Strategii și Proiecte în Comunicații şi a celor care au atribuţii în domeniul comunicaţiilor; un număr de 28 de posturi vacante aferente aparatului propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Conferinţa de Infrastructură 2021

Anul European al căilor ferate valorifică potențialul transportului feroviar

Organizată de data aceasta în format online, Conferința de Infrastructură 2021 va continua tradiția evenimentelor trecute, de a aduna la același prezidiu atât administratori de infrastructură feroviară, cât și companii care execută construcția sau modernizarea infrastructurii feroviare.

Aceștia vor analiza și prezenta proiectele finalizate până acum, pe cele în derulare, dar și pe cele ce urmează să fie licitate sau pentru care se vor semna noi contracte de finanțare.

ÎNREGISTRARE

Se desființează un post de secretar general adjunct

Prin proiect se propune modificarea structurii organizatorice a ministerului în vederea îndeplinirii atribuțiilor și desfășurării activităților în mod eficient.

O primă modificare vizează desființarea unui post de secretar general adjunct. La nivelul ministerului, stabilitatea funcționării ministerului, continuității conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestei instituții va fi asigurată de către un secretar general, ajutat de doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici.


reorganizarea Ministerului Transporturilor


 

Reorganizarea Ministerului Transporturilor: se înființează Direcția Generală Strategie

Totodată, prin proiect se are în vedere înființarea mai multor direcții de specialitate.

Astfel, se va înfiinţa Direcția Generală Strategie, în subordinea ministrului, care va avea ca principale atribuţii coordonarea elaborării strategiilor privind infrastructura naţională de transport, asigurarea de sprijin structurilor de specialitate din minister pentru elaborarea strategiilor privind infrastructura naţională de transport, monitorizarea realizării în termenii şi la termenele prevăzuţi/ prevăzute în documentele strategice din domeniul infrastructurii naţionale de transport, sprijinirea activităţii de pregătire și fundamentare a proiectelor strategice, colaborarea cu alte instituţii sau autorităţi publice cu rol în planificarea strategică și dezvoltare de strategii relevente pentru domeniul de activitate al ministerului etc.

Această structură nouă se înfiinţează prin preluarea activității de infrastructură și a activității de implementare Master Plan din cadrul Direcţiei Investiţii şi Infrastructură și preluarea activității de politici publice și strategie din cadrul Direcţiei generale management, strategie, politici publice, privatizare şi guvernanţă corporativă, împreună cu numărul de posturi și personalul aferent.Apar Direcția Generală Monitorizare Proiecte și Direcția Guvernanță Corporativă

De asemenea, se propune înfiinţarea Direcției Generale Monitorizare Proiecte, prin care conducerea MTI va putea aplica unitar şi eficient instrumente de management în vederea eliminării riscurilor privind blocarea/ amânarea/ întârzierea/ neimplementarea proiectelor de importanţă strategică.

Această structură nouă se înfiinţează prin preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent de la: Direcția proiecte strategice, monitorizare proiecte și parteneriat public; Direcția reglementări tehnice, autorizații de construire și mediu; Serviciul Investiţii din cadrul Direcţiei Investiţii şi Infrastructură.

O altă structură nou înființată este Direcția Guvernanță Corporativă, prin reorganizarea Direcției management, strategie, politici publice, privatizare și guvernanță corporativă și a Direcției economice și ajutor de stat. Se are în vedere și înființarea Direcţiei Economice, prin desființarea Direcției economice și ajutor de stat. Apare și Direcţia Achiziţii Publice şi Servicii Interne, prin preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei achiziţii publice şi administrarea domeniului public; Serviciului Tehnic Administrativ; Compartimentului informatizare din cadrul Direcţiei comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale.

Se mai înfiinţează Direcţia comunicare şi dialog social, prin reorganizarea Direcţiei comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale, respectiv prin preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent, mai puțin a activității, structurii, posturilor și personalului aferent Compartimentului informatizare, activitate preluată în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ.

De asemenea, se redenumeşte Direcţia Corp Control şi Anticorupţie, în Corp Control, organizat la nivel de direcţie. În fine, se reorganizează Serviciul Probleme Speciale, prin preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Serviciului probleme speciale și Compartimentului prelucrare date cu caracter personal.

Ultimele Articole