spot_img
miercuri, martie 22, 2023
spot_img

După reorganizarea AFER, ia naștere ASFR 2.0, ”nașul” mecanicilor de locomotivă

După ce, la finele lunii trecute, Guvernul a decis reorganizarea AFER, pentru a evita o procedură de infrigement din partea Comisiei Europene, în contextul Pachetului 4 Feroviar, Ministerul Transporturilor a întocmit ”certificatul actul de naștere” pentru Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR). Este vorba de noua instituție publică, ce va funcționa de acum încolo independent de Autoritatea Feroviară Română. Printre altele, ASFR va fi ”nașul” mecanicilor de locomotivă, deoarece ea va elibera permisele pentru aceștia și, după caz, le va suspenda sau revoca. 

ASFR, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu atribuții principale de autoritate naţională de siguranţă şi de licenţiere pentru transportul feroviar şi cu metroul, de certificare, autorizare şi supraveghere în domeniu, de autorizare a liniilor ferate industriale. ASFR este independentă în ceea ce priveşte organizarea, structura juridică şi procesul decizional, faţă de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă şi de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice, se arată în proiectul de Hotărâre de Guvern postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, versiunea îmbunătățită.

Conducerea instituției este asigurată de către un consiliu de conducere format din cinci membri, din care nu pot face parte angajați ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al ASFR. Directorul general şi ceilalţi membri ai Consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

Durata mandatului directorului general al ASFR şi al membrilor consiliului de conducere este de patru ani, iar mandatul directorului general poate fi prelungit o singură dată.

Inspectorii ASFR au acces nelimitat pe infrastructură, în locomotive și în vagoane

mecanic oprește locomotivaPotrivit proiectului de act normativ, se stabilesc puteri sporite pentru inspectorii ASFR în exercitarea atribuţiilor de monitorizare şi supraveghere de siguranță, licenţiere, certificare şi autorizare de siguranță.

Astfel, personalul de specialitate al ASFR are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în unităţile operatorilor de transport feroviar/operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, pe liniile ferate industriale, în unităţile certificate ca entităţi responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare, în unităţile aferente transportului cu metroul, precum şi în unităţile destinate altor tipuri de transport pe şine. Dreptul de acces şi control al inspectorilor se face pe baza legitimaţiei speciale şi în condiţiile stabilite prin decizie a directorului general al ASFR.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Principalele atribuții ale ASFR. Instituția organizează examene pentru obținerea permiselor de mecanic

reorganizarea AFER
FOTO user.ro

Atribuțiile ASFR acoperă o paletă largă din sfera siguranței feroviare. Cea mai importantă atribuție a instituției constă în faptul că acordă, suspendă și retrage licențele de transport feroviar din România pentru operatorii care efectuează transport feroviar, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, operatorii care efectuează transport urban cu metroul, intermediarii activităților de transport pe calea ferată. De asemenea, ASFR acordă, suspendă și retrage licențele/certificatele/autorizațiile necesare desfășurării transportului pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi/sau altor tipuri de transport pe şine.

Instituția desprinsă din AFER este și ”nașul” mecanicilor de locomotivă. ASFR va organiza examenele pentru obținerea permiselor de mecanic de locomotivă şi va emite, reînnoi, actualiza, modifica, suspenda și, după caz, retrage aceste permise. ASFR va întocmi, actualiza şi menţine Registrul Naţional de Permise de mecanic de locomotivă – RNP.

În sarcina ASFR va intra și organizarea de examene pentru eliberarea autorizațiilor personalului cu responsabilități în siguranța feroviară, pe care apoi le va putea viza, modifica, suspenda sau retrage. De asemenea, ASFR va organiza examene și va emite atestate pentru personalul responsabil cu sistemul propriu al siguranței circulației și pentru personalul din activitatea de formare-calificare pentru operatorii care efectuează transport urban cu metroul.

Specialiștii ASFR vor acorda, reînnoi și modifica declarațiile de recunoaștere a centrelor de formare care asigură sarcinile de formare privind cunoștințele profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară inclusiv pentru cunoștințe lingvistice, pentru mecanicii de locomotivă, precum şi declarațiile de recunoaștere a examinatorilor care fac evaluarea cunoștințelor profesionale generale, de material rulant și de infrastructură feroviară inclusiv pentru cunoștințe lingvistice, pentru mecanicii de locomotivă.

Reorganizarea AFER prin divizare, decisă de Guvern

negocierea Contractului Colectiv de Muncă la AFER Mandate pe patru ani reorganizarea AFER accident feroviar grav AFER crește tariful orarLa finele lunii ianuarie, Guvernul a adoptat o Ordonanță privind reorganizarea AFER, așa cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar.

Ministerul Transporturilor a propus ruperea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru a evita o procedură de infrigement din partea Comisia Europeană, având ca obiect respectarea prevederilor Pachetului 4 Feroviar.

AFER a preluat activitățile și personalul aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR, suplimentar față de activitățile desfășurate până acum. Pe de altă parte, AFER include Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR, prin preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR este organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. ASFR asigură respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa conform OUG nr. 73/2019.

Ultimele Articole