joi, iunie 1, 2023
spot_img

Se pregătește o reorganizare în sistemul feroviar. Divizări și comasări de instituții

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pregătește o reorganizare în sistemul feroviar, prin divizarea și comasarea unor instituții-cheie. Măsurile vor fi luate pentru a evita sancțiuni din partea Comisiei Europene în valoare de aproape două milioane de euro.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Proiectul de act normativ prevede adoptarea de măsuri imediate privind statutul Autorității Feroviare Române – AFER și Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca entități cu personalitate juridică distinctă. Prevederea are ca scop adaptarea situației juridice la realitatea impusă de Pachetul IV european în domeniul feroviar, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei și independența în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.

Reorganizare în sistemul feroviar. AFER ”înghite” ONFR și OLFR, iar ASFR devine de sine stătătoare

reorganizare în sistemul feroviar schimbări în conducerea AFER director general al AFER piesele de schimb în domeniul feroviar deces la AFER coronavirus la AFERConcret, se va trece la reorganizarea AFER, prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR și Organismului de Licențe Feroviare Român – OLFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.

A doua prevedere importantă din proiectul menționat este înființarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR, autoritate națională de siguranță, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii. Măsura va fi pusă în practică prin reorganizarea și prin divizarea parțială a AFER și preluarea din cadrul acesteia din urmă a activității, structurii de personal și patrimoniului aferent ASFR.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestuia, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa.

ASFR, în calitate de autoritate națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.

Pe de altă parte, AFER va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție. Și AFER, la rândul ei, va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.Scurtă istorie a instituțiilor de reglementare în domeniul feroviar

alertă cu bombă la Ministerul Transporturilor Metrorex la ora de vară FMI la Ministerul Transporturilor sectorul feroviar la MT Ministerul Transporturilor trece la USR secretari de stat la Ministerul Transporturilor bagaj suspect la MInisterul Transporturilor Bugetul GEI Palat CFR pe 2020 tăierea datoriilorAutoritatea Feroviară Română – AFER s-a înființat prin OG nr. 95/1998 ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor finanțată integral din venituri proprii. Înființarea sa s-a făcut prin reorganizarea Regiei Autonome Registrul Feroviar Român – REFER, care s-a desființat, și prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Apoi, în anul 2006 s-a înființat Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, ca autoritate națională de siguranță, ca urmare a obligației impuse de Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară). Prin Legea nr. 55/2006 s-a decis înființarea acestei autorități (ASFR) în cadrul AFER, precum și a altor trei organisme, respectiv Organismul de Investigare Feroviar Român – OIFR, Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR și Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR.

România a fost în 2014 la un pas de infringement

Mecanismul pentru Interconectarea Europei refacerea PNRR infringement pe domeniul feroviar Măsuri susținere sector feroviarÎn anul 2014 Comisia Europeană a transmis un aviz motivat de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 15 alin. (1) și de art. 21 alin. (1) din Directiva 2004/49/CE, fiind la un pas de a declanșa o procedură de infringement în transpunerea Directivei privind siguranța feroviară de către România.

Motivul principal invocat era că România nu a garantat independența ASFR și a OIFR. Pentru eliminarea acestei proceduri, s-a dispus ca în componența Consiliului de conducere al AFER să nu mai existe personal din cadrul Ministerului Transporturilor, iar OIFR să iasă din componența AFER și să fie organizat distinct fată de ASFR, respectiv AFER, ca instituție publică. Astfel a luat naștere Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER, prin OUG nr. 33/2015.

Modificările din perioada ministeriatului lui Iulian Matache

reorganizare în sistemul feroviarPentru a răspunde sesizărilor Comisiei, MT a propus o serie de modificări legislative pentru a asigura, printre altele independența AGIFER față ASFR, prin reorganizarea AFER, care nu mai are în cadrul acesteia organismul de investigare feroviară, și reglementarea faptului că AGIFER va îndeplini toate atribuțiile specifice unui organism de investigare a accidentelor și incidentelor. Ca urmare a adoptării pachetului de acte normative în domeniul feroviar și a notificării acestora, Comisia a clasat cauza de infringement.

Numai că, în frenezia schimbărilor legislative, a fost adoptată și OUG nr.33/2015 (în vremea când la conducerea Ministerului Transporturilor se afla Iulian Matache, coleg de partid cu actaulul ministru Sorin Grindeanu). Aceasta a modificat și completat două acte normative din domeniul feroviar: OG nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară. Această Ordonanță de urgență a fost aprobată de către Parlament, cu modificări, prin adoptarea Legii nr.42/2016.

„Modificările aduse Ordonanței de urgență, prin legea de aprobare, pot fi de natură a afecta prevederile care au fost adoptate pentru remedierea aspectelor sesizate de Comisie, în cadrul procedurii de infringement, în speță instituirea garanțiilor necesare funcționării independente a organismului de investigare. Astfel, modificările făcute prin Legea nr.42/2016 au prevăzut, printre altele, eliminarea selecției directorului general în baza unui concurs/examen și numirea acestuia prin ordin al ministrului Transporturilor și selectarea membrilor Consiliului de conducere al AGIFER din rândul specialiștilor cu experiență în domeniul feroviar. Prin implicarea conducerii ministerului în selecția directorului general al AGIFER se reduc garanțiile de independență ale acestui organism. Astfel, în cazul în care, în urma unei evaluări, Comisia Europeană constată  că prin modificarea legislației notificate nu sunt instituite suficiente garanții de independență pentru organismul de investigare, există riscul inițierii unei noi acțiuni de infringement, ce poate conduce la declanșarea fazei contencioase prin care Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiției a Uniunii Europene care potrivit art. 260 paragraf 3. din Tratatul privind Funcționarea UE poate aplica României sancțiunea pecuniară în sumă forfetară minimă fixă de 1.809.000 euro”, se mai arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ de reorganizare în sistemul feroviar.

Ultimele Articole