spot_img
miercuri, iulie 6, 2022
spot_img

Regionala Galați a CFR SA lansează lucrări de reînnoire a căii ferate pe șase tronsoane

Regionala Galați a CFR SA lansează lucrări de reînnoire a căii ferate pe șase tronsoane, în valoare de 13 milioane de euro.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat duminică anunțul de licitație ce are ca obiect ”Proiecte tip Quick Wins – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi”. Valoarea totală estimată a contractului este de 63.174.318,39 lei, echivalentul a aproape 13 milioane de euro.

Proiectele de tip ”Quick Wins” fac parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) și sunt incluse la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR). Lucrările care fac obiectul contractului defalcat pe loturi includ lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe şi realizarea căii fără joante, cu afectarea substratului căii în zona schimbătoarelor de cale, ȋn zona trecerilor la nivel, poduri şi podeţe (unde este cazul) și în zona punctelor noroioase. Obiectivul general al proiectului constă în eliminarea restricțiilor de viteză prin lucrări ce vor viza elementele suprastructurii căii ferate (șina, traversele, aparatele de cale, piatra spartă) sau orice alt element care va conduce la creșterea vitezei de circulație pentru trenurile de călători și marfă, cu impact direct și imediat asupra duratei de călătorie și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor. Procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială este iniţiată sub incidenţa unei clauze suspensive în sensul că încheierea lui este condiţionată de alocarea creditelor angajament/bugetare cu această destinație, semnarea contractului de lucrări, divizat pe loturi, făcându-se după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de un an de la data aprobării raportului de atribuire.Licitație pentru lucrări de reînnoire a căii ferate, împărțită în șase loturi

Procedura de achiziție este împărțită în șase loturi, după cum urmează:

  1. Proiecte tip ”Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi – Staţia Cosmeşti fir I+II km CF 229+390 – 229+545

Valoarea estimată fără TVA: 5.075.493,80 lei

  1. Proiecte tip ”Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi – Staţia Cosmeşti fir I+II km CF 230+440 – 230+606

Valoarea estimată fără TVA: 5.146.047,02 lei

  1. Proiecte tip ”Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi – Racordare Staţia Cosmeşti – Staţia Tecuci Nord linie simplă km CF 235+520 – 239+568

Valoarea estimată fără TVA: 18.302.585,80 lei

  1. Proiecte tip ”Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi – Staţia Cosmeşti – Staţia Tecuci Sud fir II km CF 235+520 – 237+600

Valoarea estimată fără TVA: 14.677.035,82 lei

  1. Proiecte tip ”Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi – Staţia Tecuci – Staţia Tecuci Nord linie simplă km CF 238+250 – 241+000

Valoarea estimată fără TVA: 10.788.045,92 lei

  1. Proiecte tip ”Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galaţi – Staţia Adjud – Staţia Borzeşti Bacău linie simplă km CF 0+000 – 2+545

Valoarea estimată fără TVA: 9.185.110,03 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 20 octombrie 2022.

Ultimele Articole