Regulamentul de selecție a membrilor Consiliului Feroviar, publicat în M.O.

27 ianuarie 2021

Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr 82 din 26 ianuarie.

trenuri București-Constanța
FOTO România Feroviară

Membrii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Pentru numirea ca membru în Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, aceștia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu o experienţă relevantă de cel puţin 5 ani şi competenţă corespunzătoare, probată cu documente justificative, în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, alte industrii de reţea, administraţie publică;

b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorul infrastructurii feroviare, la organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, la organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar;

c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor în cadrul entităţilor prevăzute la lit. b);

d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile, acţionarii sau asociaţii operatorilor prevăzuţi la lit. b);

e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar;

f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor din domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice ori al creaţiei literar-artistice;

g) să depună anual o declaraţie de avere şi o declaraţie de interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Club Feroviar a relatat aici despre proiectul de ordin realizat de către Consiliul Concurenței.

(D.C.)