luni, decembrie 4, 2023
spot_img

Șefa CENAFER nu poate modifica regulamentul de organizare și funcționare

Ministerul Transporturilor vrea să aducă o corecție legislației în vigoare, deoarece în forma actuală regulamentul de organizare a CENAFER nu poate fi modificat de directorul general al instituției, Anna Maria Dudas.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost postat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a fost înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, care a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 408/2004.

CENAFER este organismul național specializat desemnat să asigure formarea-calificarea, perfecționarea/specializarea, precum și certificarea periodică a competențelor profesionale a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Regulamentul de organizare a CENAFER, lăsat în seama Consiliului de conducere

Regulamentul de organizare a CENAFER
Anna-Maria Dudas, directorul general al CENAFER

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1663/2004 privind organizarea şi funcționarea CENAFER, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a CENAFER care stabilește, printre altele, și atribuțiile principale ale directorului general. În forma sa inițială, art. 10, alin. (1) din HG nr. 1663/2004 prevedea: „Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 9 persoane. Preşedintele consiliului este directorul general al CENAFER”, iar art. 12, alin. (1) din Anexa nr. 2 prevedea: „Consiliul are următoarele atribuţii principale: a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.”.

„Astfel, se constată că, după modificarea HG nr. 1663/2004, între atribuțiile principale ale directorului general nu se regăsește și cea referitoare la aprobarea regulamentului propriu de organizare și funcționare. În acest context, lipsa reglementării atribuțiilor specifice fiecărei subdivizii organizatorice din cadrul CENAFER (direcție, serviciu, centru teritorial, compartiment), precum și a relațiilor (de subordonare, de colaborare, de reprezentare) dintre acestea, apare o disfuncționalitate majoră în exercitarea actului managerial, mai ales în ceea ce privește funcțiile de organizare, coordonare și control-evaluare. Practic, în absența atribuțiilor specifice ale subdiviziunii organizatorice nu pot fi stabilite obiectiv numărul de posturi necesar și nici sarcinile și responsabilitățile fiecărui post (cu efect direct asupra procesului de elaborare a fișelor de post)”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Se propune modificarea legislației

Pentru a corecta această stare de fapt, ministerul propune prin proiectul de față completarea art. 10, alin. (1) din Anexa nr. 2 la HG nr. 1663/2004, în sensul introducerii, după litera b), a unei noi litere, b1), cu următorul text: „b1) pe baza organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, stabilește, prin decizie, atribuțiile specifice fiecărei subdivizii organizatorice, precum direcție, serviciu, centru teritorial, compartiment, precum și relațiile dintre acestea”.

Ultimele Articole