spot_img
sâmbătă, octombrie 1, 2022
spot_img

Regulament de selecție a membrilor Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Consiliul Concurenței a realizat proiectul unei proceduri de selecție a membrilor Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, entitate menită să supravegheze piața de profil și să soluționeze plângerile actorilor din domeniu.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

La proiectul de ordin s-au putut face observații până pe data de 27 octombrie, acesta fiind prezentat public de către Consiliul Concurenței la 12 octombrie.

Ce prevede regulamentul

Membrii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Pentru numirea ca membru în Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, aceștia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu o experienţă relevantă de cel puţin 5 ani şi competenţă corespunzătoare, probată cu documente justificative, în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, alte industrii de reţea, administraţie publică;

b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorul infrastructurii feroviare, la organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, la organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar;

c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor în cadrul entităţilor prevăzute la lit. b);

d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile, acţionarii sau asociaţii operatorilor prevăzuţi la lit. b);

e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar;

f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor din domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice ori al creaţiei literar-artistice;

g) să depună anual o declaraţie de avere şi o declaraţie de interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Selecția trebuie făcută transparent

Potrivit prevederilor Legii nr. 202/2016, privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, membrii Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar ,,sunt selectaţi în cadrul unei proceduri transparente, la propunerea unei comisii de selecţie, desemnate de preşedintele Consiliului Concurenţei, (…) selecția membrilor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului privind procedura de selecție a, adoptat de Consiliul Concurenței, și se bazează pe asigurarea unui echilibru corespunzător al componenței membrilor din punctul de vedere al experienței și competenței relevante în domeniile prevăzute în prezenta lege”.

Așadar, se impune elaborarea și aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (Regulament), prin care se stabilește procedura, condițiile de desfășurare și etapele de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Prin proiectul de Regulament se urmăreşte asigurarea transparenţei și predictibilității procedurii în ceea ce privește selecția membrilor organismului național de reglementare, spune Consiliul Concurenței.

Cine face selecția

Comisia de selecție a candidaţilor este formată din 3 membri. Comisia de selecție este condusă de președintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, sau după caz, de către unul dintre vicepreședinții Consiliului Concurenței. Din Comisia de selecție pot face parte membrii în funcție ai Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, precum și alte persoane din cadrul Consiliului Concurenței care au competențe în domeniul economic, juridic, feroviar, alte industrii de rețea, administrație publică, care nu și-au manifestat intenția de a participa la procesul de selecție. Președintele Consiliului Concurenței nu poate face parte din Comisia de selecție.

Candidații n-au nume, ci doar coduri

După înregistrarea candidaturii în registrul general de intrări – ieșiri al Consiliului Concurenței, fiecărui candidat, i se va comunica, printr-o înștiințare, codul unic de înregistrare a candidaturii, alocat în scopul protecției datelor cu caracter personal, susține Consiliul Concurenței. Justificat prin norme GDPR, codul totuși va împiedica indiscreții sau societatea civilă să cunoască numele candidaților și cel al câștigătorilor, în condițiile în care posturile la această instituție sunt căutate, iar salariile sunt substanțial mai mari față de media națională.

Acest cod unic va permite identificarea candidatului în toate procesele de afișare a rezultatelor și îi va permite acestuia să se identifice în mod corespunzător. Comunicarea codului unic către candidați se va face printr-o înștiințare scrisă, sau prin email. Candidatul va confirma primirea codului unic alocat, pe care-l va utiliza pentru a se identifica la afișarea rezultatelor.

Ultimele Articole