spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Cât vrea să dea Regionala Iași a CFR SA pentru ca să scape de șobolanii din gări

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să încheie un contract cadru pentru ca să scape de șobolanii din gări, să defrișeze vegetația și să asigure buna funcționare a grupurilor sanitare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat joi dimineață anunțul de licitație ce are ca orbiect ”Servicii de salubrizare, erbicidare, tăieri vegetație, deratizare și dezinsecție spații CF și deservire grupuri sanitare de pe raza SRCF Iaşi”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord cadru pe doi ani este de 1.897.207,82 lei, echivalentul a aproximativ 385.000 de euro.

În cadrul contractului se vor asigura: salubrizare în sălile de aşteptare, vestibule şi holurile de acces în staţie, în holurile caselor de bilete, pe peroane, în spaţiile dintre liniile căii ferate în grupa de călători, spaţii verzi din incinta staţiei, trotuare şi suprafeţe de acces din staţie spre oraş, precum şi pe trotuarul din faţa clădirii staţiei, pasaje subterane, supraterane şi căi de acces la acestea, acolo unde este cazul, WC-uri publice care nu fac obiectul altui contract, rampa de gunoi, acolo unde este cazul, alte spaţii cu specific feroviar (ex: birouri, holuri, WC-uri altele decât cele publice etc.), incinte administrative, rampe de încărcare-descărcare etc.

De asemena, se vor face lucrări de erbicidare, pentru evitarea apariției sau distrugerea, în spatii cu destinație specifică feroviară a vegetației nedorite care poate afecta anumite activități. Vor fi făcute lucrări de tăiere a vegetației pe zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, pentru asigurarea vizibilităţii semnalelor, a gabaritului de liberă trecere și a circulației personalului de întreținere a căii, pe porțiunile cuprinse între semnalele de intrare ale stațiilor CF. Nu în ultimul rând, vor fi executate lucrări tehnologice de deratizare și dezinsecție care trebuie efectuate în vederea prevenirii apariției unor boli transmisibile prin intermediul insectelor și rozătoarelor și a unui disconfort apreciabil pentru oameni.

Condiții de participare la licitația menită să elimine șobolanii din gări

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală în ultimile trei exerciții financiare încheiate – 2019, 2020, 2021 – în valoare de cel puţin 948.600 de lei, fără TVA.

Se cere și experiența similară. Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani au prestat servicii de natură sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 924.000 de lei, fără TVA.

Garanţia pentru participare este de 9.400 de lei și este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 august 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 25 decembrie 2022.

Ultimele Articole