spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Regionala Constanța demolează clădirea CED Medgidia Est. Va fi construită alta în loc

Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA demolează clădirea CED Medgidia Est, urmând ca în locul ei să fie construită alta, de tip container.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat miercuri anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație capitală la Clădirea CED stația CF Medgidia Est (proiectare)”.

Serviciul care se va achiziţiona constă în elaborarea proiectului tehnic, întocmirea documentaţiei şi obţinerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare a clădirii CED din stația CF Medgidia Est.

Clădirea CED Medgidia Est a fost pusă în funcţiune în anul 1984 şi face parte din domeniul public al statului. Valoarea de inventar este de 233.575,92 lei, fiind amortizată. Clădirea este o construcție cu regim de înalțime parter, acoperiș tip terasă, cu o suprafață construită de 170 mp, care adăpostește instalații de centralizare electrodinamică tip CR-2 și instalații de telecomunicații pentru CED. Începând cu anul 1996 s-a constatat apariţia unor fisuri la pereţii clădirii. Din cauza faptului că terenul nu este stabil, fiind situată pe un rambleu ce are o înălţime de cca 25-28 m, dar şi din lipsa trotuarului de jur împrejurul clădirii şi a unui sistem de dirijare a apelor pluviale, în timp fisurile s-au transformat în crăpături ce au afectat structura clădirii, punând în pericol atât siguranţa instalaţiilor cât şi a personalului de exploatare şi întreţinere.

Ȋn anul 2019 a fost contractat serviciul de proiectare, în cadrul căruia au fost elaborate expertiza tehnică şi DALI (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferente acestui obiectiv. Ca urmare concluziilor expertizei a fost elaborată DALI în care au fost prezentate trei variante de remediere şi a fost aleasă varianta 3, care constă în demolarea clădirii existente şi realizarea unei construcţii noi, tip container. Durata de prestare a serviciului este de maximum 90 de zile de la data prevazută în ordinul de începere a contractului și exclude perioada aferentă analizării, verificării și avizării documentaţiei în CTE SRCF Constanţa şi CTE CNCF CFR SA.Se demolează clădirea CED Medgidia Est. Condiții de participare la licitație

Valoarea totală estimată a contractului este de 375.525 de lei, echivalentul a aproximativ 75.000 de euro.

Pentru participarea la licitație se solicită experiență similară. Ofertantul va declara în DUAE principalele servicii similare prestate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii trei ani de zile, în valoare individuală/cumulată de minimum 375.525 lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte.

Valoarea garanției de participare este de 3.755 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 ianuarie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 19 iulie 2022.

Ultimele Articole