spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Regionala Cluj a CNCF CFR SA lansează lucrări de înlocuire și sudură șină de cale ferată

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de înlocuire și sudură șină pe o distanță de 2,11 km.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Reparația căii fără joante și sudură electrică CF – stația Sărățel linia III directă și interstatia Sărățel – Mărișel km 0+398– 2+508=2110 m, de pe linia 418 Beclean – Deda ( km 25+091-50+000, 0+000-45+500)”. Valoarea totală estimată:a contractului este de 943.031,79 lei, echivalentul a aproximativ 190.000 de euro.

Se va realiza calea fără joante pe o lungime de 2110 m și se vor executa trei perechi de JIL-uri tip 60 la pozițiile kilometrice menționate. Achizitorul pune la dispoziția prestatorului toată cantitatea de 4220 m fir în cupoane de 108 m lungime (o gaură la fiecare capăt) în stația Sărățel, urmând ca prestatorul să transporte tronsoanele sudate în linie curentă, în vederea realizării căii fără joante.

Pe lungimea lucrării sunt 3.630 de traverse din beton. Din acestea se înlocuiesc 1.100 de bucăți. Pe restul de traverse (2.530 dce bucăți) se vor înlocui integral plăcuțele de cauciuc K-60-B cu 5.060 de bucăți achiziționate de executant, iar la 1.220 de traverse se va înlocui și prinderea verticală 22×75 cu 4880 seturi SKL24 achiziționate de executant. Durata de prestare a serviciului este de 100 de zile de la data precizată în ordinul de începere, iar durata contractului se întinde pe perioada de garanție a serviciului, care este de cinci ani de la semnarea procesului verbal de recepție.Condiții de participare la licitația de înlocuire și sudură șină

Ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru prestarea contractului o listă a principalelor servicii similare cu obiectul procedurii în cursul unei perioade ce acoperă ultimii trei ani. Lista va conţine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt entităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că a executat servicii similare cu obiectul procedurii (servicii de refacere a continuității CFJ prin sudură aluminotermică sau electrică) și construcții și/sau reparații și/sau întreținere linii de cale ferată a căror valoare individuală/cumulată a fost de minimum 900.000 de lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 octombrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 3 ianuarie 2023.

Ultimele Articole