spot_img
luni, ianuarie 30, 2023
spot_img

Regionala Cluj a CFR SA trimite o locomotivă la reparații și cumpără trei remorci auto

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA trimite o locomotivă la reparații și cumpără trei remorci auto.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni anunțul de licitație cu titlul ”Remorcă auto – 2 loturi”. Valoarea totală estimată a contractului este de 503.250,9 lei, echivalentul a peste 100.000 de euro.

Procedura este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Remorcă trailer transport utilaje terasiere de 30-45 to – 1 bucată

Remorca este necesară pentru transportarea utilajelor terasiere autopropulsate (miniexcavator, dispozitive, accesorii etc.) în condiții de siguranță la punctele de lucru de pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj respectiv pentru intervenții la deranjamente și evenimente apărute la liniile și instalațiile CF.

Valoarea estimată fără TVA:316.934,70 lei.

  1. Remorcă auto cu 2 axe de 10-12 to – 2 bucăți

Remorcile sunt necesare pentru transportul miniexcavatoarelor JCB, a mașinilor de mică mecanizare, grupuri electrogene, unelte, scule, materiale, ansamble, subansamble de cale în condiții de siguranță la punctele de lucru de pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj respectiv pentru intervenții la deranjamente și evenimente apărute la liniile și instalațiile CF.

Valoarea estimată fără TVA: 186.316,20 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 10 ianuarie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 10 iulie 2023.

Se trimite o locomotivă la reparații

Un alt anunț al Regionalei Cluj, postat zilele trecute în procedură simplificată, are ca obiect ”Reparație cu ridicare tip RR la locomotiva LDH nr.532 de 1250CP”. Valoarea totală estimată a contractului este de un milion de lei, echivalentul a puțin peste 200.000 de euro.

Sucursala Regionala C.F Cluj are în utilizare, pentru activitatea de întreținere, reparații și intervenții la linii, locomotiva LDH nr.532 de 1250 CP. Pentru a fi aptă de circulație și serviciu, locomotiva trebuie supusă periodic unui ciclu de revizii și reparații care respectă prevederile OMTI nr.315/2011 (Normativ Feroviar Vehicule de cale ferată) modificat și completat cu OMTI nr.1359/2012. Serviciul achiziționat trebuie efectuat de către unități reparatoare de material rulant autorizate care dețin autorizație de furnizor feroviar, respectiv agrement tehnic feroviar și certificat de omologare pentru acest tip de reparație, eliberate de către AFER . Scadența pentru efectuarea acestei reparații cu ridicare tip RR este la patru ani sau la 200.000 km. Ultima reparație s-a făcut în luna aprilie 2002.

Achiziţia serviciului este necesară pentru menținerea în stare tehnică corespunzătoare a locomotivei, în vederea efectuării transportului de piatră spartă cu vagoanele de marfă tip Faccpps, în baza contractului încheiat cu SC Romcim și pentru transportul de traverse, șine de cale ferată, a utilajelor de cale și a materialului mărunt de cale pe raza SRCF Cluj la secțiile L3 Cluj, L5 Oradea, L6 Satu Mare, L7 Dej, L8 Bistrița și L9 Sighet în vederea reparării, înlocuirii, menținerii stării tehnice corespunzătoare a liniilor, respectiv la lucrări de artă și terasament.

Oferetele trebuie depuse până la data de 27 decembrie 2022, ora 15:00, și trebuie să fie valabile până pe 27 aprilie 2023.

Ultimele Articole