spot_img
luni, august 15, 2022
spot_img

Regionala Brașov lansează lucrări de reparații la cablurile CFR ale instalațiilor SCB

Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații la cablurile CFR ale instalațiilor SCB.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparaţii la cablurile și rețele de cabluri ale instalațiilor SCB de pe distanța BLA Augustin-Racoș și Reparatii curente la cablurile si rețele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza Sectiei CT3 Alba Iulia în stația Orlat și pe distanța BLA Șeica Mare – Copșa Mică”. Valoarea totală estimată a contractului ce se intenționează a se încheia este de 705.533,77 lei, echivalentul a peste 140.000 de euro.

Procedura este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Reparaţii la cablurile și rețelele de cabluri ale instalațiilor SCB de pe distanța BLA Augustin-Racoș lot 1

Valoarea estimată fără TVA: 360.177,38 lei

  1. Reparatii curente la cablurile si rețelele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza Secției CT3 Alba Iulia în stația Orlat și pe distanța BLA Șeica Mare – Copșa Mică lot 2

Valoarea estimată fără TVA: 345.356,39 lei.Condiții de participare la licitația pentru lucrări de reparații la cablurile CFR

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experiență similară. Se cere dovada că obiectul de activitate al ofertantului cuprinde și activităţi de tipul celor supuse procedurii de achiziţie. De asemenea, operatorul economic trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani a executat lucrări similare. În acest sens, ofertantul va prezenta lista lucrărilor executate în ultimii cinci ani (împliniți la data limită de depunere a ofertelor) însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări.

Ofertantul trebuie să deţină Autorizație de Furnizor Feroviar și Agrement Tehnic, eliberate de AFER pentru lucrări de construcții montaj și reparații la instalațiile SCB (clasa de risc 1A).

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 august 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 22 decembrie 2022.

Ultimele Articole