spot_img
sâmbătă, martie 25, 2023
spot_img

Regionala Brașov a CFR SA lansează lucrări la instalațiile feroviare în trei stații

Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări la instalațiile feroviare în trei stații și pe mai multe intervale de stații.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații curente la instalațiile CED din stațiile Tălmaciu, Turnișor, Sebeș Alba și instalații BLA pe distanțele: Porumbacu-Avrig, Avrig-Podul Olt, Sibiu Triaj-Talmaciu SCB6, Sibiu Triaj –Sibiu, Loames-Șeica Mare, Cunța-Sebeș Alba, Sebeș Alba-Vințu de Jos – CT3 Alba Iulia”. Valoarea totală estimată a contractului, ce va trebui dus la bun sfârșit în termen de 122 de zile, este de 852.608,47 lei, echivalentul a aproximativ 175.000 de euro.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Lucrarea este finanțată din fonduri proprii, prevăzute la capitolul cheltuieli pentru exploatare, întreținere infrastructură prin prestații pe baza de contract – Divizia Instalații.Condiții pentru participarea la licitația de lucrări la instalațiile feroviare

Pentru participarea la procedura de achiziție, ofertantul va prezenta lista lucrărilor executate în ultimii cinci ani (împliniți la data limită de depunere a ofertelor), însoţită de documente doveditoare (certificări de bună execuţie/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie/părţi relevante din contracte) pentru cele mai importante lucrări, prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârsit, recomandări din partea beneficiarilor contractelor care susțin experiența similară din care să rezulte modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și dacă pe parcursul execuției au fost înregistrate neconformități.

Valoarea garanției de participare este de 8.526,08 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 octombrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 3 februarie 2023.

Ultimele Articole