spot_img
sâmbătă, ianuarie 28, 2023
spot_img

Regionala Brașov a CFR SA vrea să înceapă lucrări de reparații la vagoane de marfă

Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să înceapă lucrări de reparații la vagoane de marfă.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”RP la vagoane de marfă seria Rgs cu lucrări pregătitoare în vederea transportului la unitatea reparatoare”. Valoarea totală estimată a contractului este de 708.300 de lei, echivalentul a peste 140.000 de euro.

Pentru a fi apte de circulație și serviciu, vagoanele de uz administrativ aflate în utilizarea Sucursalei Regionale C.F. Brașov sunt supuse periodic unui ciclu de revizii și reparații care respectă prevederile reglementărilor specifice în vigoare. În prezent, este necesară efectuarea reparației periodice (RP) la nouă vagoane de uz administrativ provenite din vagoanede marfă seria Rgs.

La acestea lipsesc anumite piese și subansamble și necesită executarea unor lucrări de pregătire în vederea transportului la unitatea reparatoare care va executa lucrările de RP. Pentru menținerea/readucerea în stare de funcţionare a vagoanelor de uz administrativ scadente la reparație periodică (RP), în vederea utilizării lor la lucrările de întreţinere – reparaţii linii și a intervențiilor, este necesară efectuarea de lucrări de reparație periodică RP în unități specializate, reparatoare de material rulant. Termenul de garanție al serviciului este de 180 de zile calculat de la predarea vagonului în exploatare.Condiții de participare la licitația pentru reparații la vagoane de marfă

Pentru participarea la licitație, ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor servicii similare cu obiectul procedurii, executate în ultimii trei ani. Lista va conţine valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt entităţi contractante sau clienţi privați.

Garanția de participare este în valoare de 7.083 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 23 mai 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 23 august 2022.

Ultimele Articole