spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Regionala Timișoara lansează lucrări de refacție totală pe calea ferată Ilia-Lugoj

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de refacție totală pe calea ferată Ilia-Lugoj, în valoare de șapte milioane de euro.  

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat vineri după amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Refacție totală pe linia 216 Ilia-Lugoj, între stațiile Holdea-Margina km 24+000 – 30+500 (proiectare și execuție)”. De fapt, este vorba de secția 212 Ilia-Lugoj.

Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de refacție totală a liniei, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărior de intervenție (DALI), inclusiv întocmirea studiilor de teren, a documentațiilor şi obţinerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru varianta 1 aprobată de CTE CNCF CFR SA în faza DALI.

Valoarea totală estimată este de 35.069.588 de lei fără TVA, împărțită după cum urmează: studii de teren 80.588,00 lei, documentaţii şi cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii 9.500,00 lei, proiect tehnic, detalii de execuție, verificare tehnică a proiectului 568.500,00 lei, asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor 91.000,00 lei și pentru participarea la fazele incluse în programul de control, vizat ISC), cheltuieli cu investiția de bază (infrastructură, suprastructură, instalații) 33.880.000,00 lei, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 350.000,00 lei, cheltuieli conexe organizării de șantier 90.000,00 lei. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în Devizul general.

Lucrările vor dura doi ani.Condiții de participare la licitația pentru lucrări de refacție totală pe calea ferată Ilia-Lugoj

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită ca cifra medie de afaceri globală pe ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) să fie de minimum 35 milioane de lei.

Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, pentru execuție, însoţită de documente de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante la nivelul unui contract/mai multe contracte. Prin lucrări similare se înțeleg contracte de execuție lucrări construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare de cale ferată a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 33 milioane de lei fără TVA.

Valoarea garanției de participare este de 350.695 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 decembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 28 iunie 2022.

Ultimele Articole