joi, iunie 1, 2023
spot_img

Se pregătește reevaluarea terenurilor CFR. Un leu pentru 3.700 de hectare, valoare contabilă

Ministerul Transporturilor se pregătește să treacă la reevaluarea terenurilor CFR, deoarece în unele cazuri valoarea contabilă este pur și simplu ridicolă. De exemplu, o suprafață de peste 3.700 de hectare situate pe raza Regionalei Brașov figurează în contabilitate cu valoarea de un leu.

Adrian Bărbulescu

reevaluarea terenurilor CFR calea ferată Brașov – Sighișoara cale ferată modernizată de turci exproprieri pentru calea ferată

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre  de Guvern privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de MT, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Una dintre concluziile prezente în nota de fundamentare a proiectului de act normativ este aceea că, ulterior, va fi nevoie de un alt proiect de HG, pentru reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului. Acest demers este condiționat ”atât de finalizarea procesului de intabulare a terenurilor, (la momentul actual 72% intabulat), precum și de alocarea sumelor necesare pentru achiziționarea de servicii de evaluare cu evaluatori autorizați”, se arată în document. Tot aici se precizează că până în prezent s-au alocat fonduri pentru întocmirea documentațiilor aferente înscrierii terenurilor în evidențele de carte funciară, respectiv înregistrării drepturilor reale în cărțile funciare, necesar a fi efectuate anterior evaluării acestora.

Demersul pentru reevaluarea terenurilor CFR, imperios necesar

O reevaluare a valorii terenurilor este cu adevărat necesară, în condițiile în care în dreptul mai multor suprafețe figurează sume infime în evidențele contabile. Recordul în această privință îl stabilește un teren de 37.740.357 mp, adică peste 3.700 de hectare, reprezentând ”Teren aferent SRCF Brașov, linii interoperabile”, este evaluat la un leu. Aceeași sumă figurează și în dreptul unei alte suprafețe, de această dată de 10.381.155 mp (peste 1.000 de hectare), încadrată ca ”Teren aferent SRCF Craiova, linii  neinteroperabile”.

În alte situații, evidențele contabile sunt mai ”generoase”. Este cazul obiectivului ”Teren SRCF Craiova suprafață de teren secții de circulație interoperabile”, de 43.051.333 mp (peste 4.300 ha), care este evaluat la 26.406 lei. Adică 0,006 lei pe metrul pătrat!

Documentul menționează că aceste trei bunuri (”numere MFP”) au fost afectate de majorarea/diminuarea unor suprafețe de teren, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru. Cu toate acestea, ”modificările intervenite la aceste numere MFP nu afectează valoarea de inventar”, se precizează un rând mai jos.

În alte cazuri se propune, prin acest proiect de act normativ, revizuirea valorii unor bunuri aflate în concesiunea CFR SA. Este vorba de modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ca urmare a majorării/diminuării suprafeţelor de teren, rezultate din efectuarea lucrărilor tehnice de cadastru sau din revizuirea măsurătorilor iniţiale. Este cazul în care pentru unele bunuri a rezultat majorarea suprafeţelor de teren ca urmare a efectuării lucrărilor tehnice de cadastru și diminuarea unei suprafețe de teren prin actualizarea documentației cadastrale determinate de înscrierea eronată. ”Urmare datelor prezentate mai sus, valoarea de inventar initială de 11.519.217.396 lei aferentă numerelor MFP afectate s-a majorat cu 1.113.978.241,02 lei, valoarea finală rezultată fiind de 12.633.195.637,02 lei (…)”, se precizează în nota de fundamentare.

Modernizări și puneri în funcțiune au dus la reevaluarea terenurilor CFR

O altă situație în care se propun modificări ale datelor de identificare și valorii de inventar pentru unele bunuri, ca urmare a modificărilor constatate în urma inventarierii anuale efectuate în cursul anului trecut, determinate de punerea în funcţiune a unor mijloace fixe noi, modernizarea/reabilitarea unor mijloace fixe aflate în domeniul public al statului, reglarea/corectarea de încadrare a unor bunuri între numere MF, transferuri de mijloace fixe între sucursale.

Este cazul a 14 poziții contabile (”numere MF”) care, ca urmare a punerii în funcțiune a unor mijloace fixe noi, determină majorarea valorii totale de inventar cu 1.045.056.582,30 lei. Cât privește operațiunile de modernizări/reabilitări mijloace fixe cuprinse în domeniul public al statului, concesiunea CNCF CFR SA (majorarea valorii de inventar), ele privesc 25 de poziții. ”Modificarea acestor numere MF ca urmare a modernizării/reabilitării unor mijloace fixe cuprinse în domeniul public al statului determină majorarea valorii totale de inventar cu 68.921.659,40 lei”, se arată în document.

Alte 15 numere MF au fost modificate ca urmare a transferurilor de mijloace fixe efectuate între sucursale, a corecțiilor de încadrare între numere MF și a celor determinate din rotunjiri, precum și ca urmare a completării și corectării unor elemente de descriere tehnică. În acest caz avem de-a face cu o diminuare a valorii de inventar cu 0,68 lei.

Trei bunuri ale statului figurează în contabilitate, deși nu există

Un caz hilar apare în ceea ce privește trei presupuse bunuri ale statului care apar în evidențele contabile, în ciuda faptului că ele nu există fizic. ”Necesitatea radierii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numerelor MFP 147813, 147824, 147825 care au fost înregistrate în mod eronat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. La aceste numere MFP nu sunt înregistrate bunuri, iar  valoarea de 1 leu a fost atribuită în mod automat în cadrul aplicației informatice, în momentul înregistrării lor”, se mai arată în nota de fundamentare citată.

În dreptul acestor trei poziții figurează aceeași explicație ”alte instalații și clădiri aferente  infrastructurii feroviare, neinteroperabile”, singura diferență constând în regionalele pe care, chipurile, s-ar afla acestea.

Acum se pregătește reevaluarea terenurilor CFR. Totul e să nu se repete modelul de la Spitalul CF2, unde și după reevaluare au rezultat tot valori ridicole, așa cum a dezvăluit Club Feroviar.

Ultimele Articole