spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Rateurile Ministerului Transporturilor: Studenții pot călători gratis și după 15 martie, termenul dat de Guvern

Deși au trecut două săptămâni de la adoptarea OUG care interzice eliberarea biletelor gratuite pentru studenți după 15 martie, CFR Călători, dar și alți operatori privați, nu au făcut modificările necesare în sistemul software de vânzare a biletelor. Astfel, studenții au încă posibilitatea să ia bilete gratis și pentru perioada de după 15 martie, până în jurul datei de 22 martie (anticipație de 20 de zile). Unii operatori însă au blocat accesul studenților la sistemul de rezervare on-line, obligându-i astfel să plătească prețurile în vigoare la data călătoriei. 

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Compania condusă de Dan Costescu oferă gratuități și pentru călătorii ulterioare datei de 15 martie

Studenții pot zilele acestea să ia bilete de călătorie gratuite pentru călătorii ulterioare datei de 15 martie când intră in vigoare OUG 8/2021 , actul normativ prin care se elimină gratuitățile acordate studenților la călătoria cu trenul.

„Punctele 2 și 3 ale articolului VI intră în vigoare la data publicării hotărârii prevăzute la art. IX, dar nu mai târziu de 15 martie 2021”, spune OUG 8. La articolul VI, punctul 2, acesta arată: (2) Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport”.

Sigur că se poate obiecta că eliminarea gratuității are loc doar după publicarea normelor metodologice, ceea ce e corect. Însă nimic nu împiedică operatorii de transport feroviar să refuze eliberarea anticipată a biletelor pentru date ale călătoriilor după 15 martie, ca măsură excepțională. Nu există prevederi legale care să impună perioada minimă de anticipație la achiziția unui bilet.

Spre exemplu, situl de internet al CFR Călători anunță o perioadă de anticipație de 30 – 60 de zile pentru eliberare bilete (în funcție de călătorii individuale – grup), iar în realitate maximul admis efectiv este de 20 de zile. Apare întrebarea: va accepta statul plata compensațiilor pentru călătorii angajate de studenți după 15 martie?

Deși a avut la dispoziție două săptămâni să modifice sistemul software, unele companii feroviare de transport persoane nu au făcut nimic în aceasta privință. Se va ajunge astfel în situația în care personalul de control al trenurilor nu va mai accepta gratuități, însă studenții vor prezenta bilete gratuite.

O testare a sistemului CFR Călători, cel puțin, arată că nimic nu s-a schimbat, deși se cunoaște că după 15 martie gratuitățile nu mai sunt posibile. Astfel (vezi foto), sistemul a eliberat un bilet de călătorie cu zero lei pentru un student care călătorește vineri 19 martie 2021 la Brașov, de la București. Și la un alt operator feroviar privat pentru transport călători există posibilitatea cumpărării de bilete de către studenți pentru călătorii ulterioare datei de 15 martie. Nu însă la toți operatorii.

Părerile sunt impărțite. Unii operatori feroviari consultați de Club Feroviar afirmă că este normal să elibereze acum bilete gratuite, căci Ministerul Transporturilor nu a elaborat normele metodologice. ”Dacă există o vină aceasta este a Ministerului Transporturilor care nu a realizat normele. Un sistem informatic, cum e cel al Informaticii Feroviare se modifică greu, cel puțin o săptămână le ia” spune responsabilul unui operator privat de călători. De altfel, în aceste zile Ministerul Transporturilor a fost ocupat cu găsirea unui director pentru proaspăt (re)înființata Direcție Feroviară. Alți operatori de transport feroviar persoane, consultați de Club Feroviar, afirmă că e normal studenții să fie taxați cu 50% pentru că acele călătorii sunt făcute după data de 15 martie. Unii operatori nu permit eliberarea biletelor de călătorie on-line la studenți, tocmai pentru a-i obliga pe aceștia să respecte condițiile și să achite prețurile în vigoare la data efectuării deplasării lor.

Ministerul Transporturilor propune normele metodologice

 

Ministerul Transporturilor a elaborat miercuri proiectul care prevede cum se va beneficia de reducerea de 50% după data de 15 martie.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în consultare publică proiectul de act normativ prin care se propune modificarea reglementărilor de lucru la casele de bilete şi în tren, în vederea acordării reducerii de 50% pentru transportul pe calea ferată a studenţilor, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 8/2021.

„În cadrul proiectului de Hotărâre de Guvern de modificare a normelor metodologice s-a specificat care este reducerea la transport de care beneficiază studenţii, respectiv legitimaţii de călătorie cu tarif redus 50% (50% din tariful de transport şi 50% din tariful de rezervare) şi abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii cu reducere 50% la transportul cu tren Regio şi InterRegio clasa a II-a”, se menţionează în instrumentul de motivare care însoţeşte proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Astfel, potrivit OUG nr. 8/2021, vor exista două categorii de studenţi beneficiari de facilităţi la transportul pe calea ferată: studenţii beneficiari de tarif redus 50% şi studenţii orfani sau care sunt proveniţi de la casele de copii beneficiari de gratuitate.

„Studenţii români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, care sunt prevăzuţi la art. 205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a”, se arată în proiect.

Potrivit documentului, operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenţilor legitimaţii de călătorie cu tarif de transport redus 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi tarif de rezervare redus 50% pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare, cât şi abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a cu tarif redus 50%. Totodată, operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii atât legitimaţii de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cât şi abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii.

În plus, prin intermediul proiectului de act legislativ s-a stipulat care sunt documentele în baza cărora studenţii orfani sau care sunt proveniţi de la casele de copii beneficiază de gratuitate. De asemenea, s-au adus completări în ceea ce priveşte obţinerea legitimaţiilor de călătorie în baza adeverinţelor emise de unitatea de învăţământ, atât în format fizic, cât şi în format electronic.

Ce mai prevede proiectul de HG?

  • Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare cu tarif redus 50% sau gratuite pentru studenţi se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar,
  • Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie/abonamente lunare cu tarif redus 50% sau gratuite, studenţii poartă atât responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie.
  • Eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu tarif redus 50%, precum şi a abonamentelor lunare tarif redus 50% pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs care conţine obligatoriu fotografia posesorului şi codul numeric personal, respectiv seria şi numărul paşaportului; legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport este prevăzută în anexele nr. 2 şi 21. Pentru studenții orfani sau proveniţi din casele de copii, precum şi a abonamentelor lunare gratuite la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs care conţine obligatoriu fotografia posesorului, codul numeric personal, respectiv seria şi numărul paşaportului și a unei adeverințe care atestă dreptul la gratuitate eliberată pentru fiecare an univesitar în parte de unitatea de învățământ de apartenență.
  • La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie achiziţionată de la operatorul de transport şi legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs; studenții orfani sau proveniţi din casele de copii vor prezenta, pe lângă documentele amintite anterior și adeverința eliberată de unitatea de învățământ de apartenență care atestă dreptul la gratuitate pentru fiecare an universitar în parte.
  • În cazul studenţilor străini în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau pe paşaport, instituţia de învăţământ superior de apartenenţă va completa seria şi numărul paşaportului.”

CFR Călători cere drept la replică

În urma apariției articolului, CFR Călători a trimis publicației noastre următorele precizări: „Referitor la articolul publicat în data de 3.03.2021 cu titlul ”Rateurile CFR Călători: Studenții pot călători gratis și după 15 martie, termenul dat de Guvern”, pentru o corectă informare a opiniei publice, vă transmitem următorul drept la replică. Publicarea articolului mai sus menționat dovedește încă o dată lipsa unei minime documentări din partea dumneavoastră. Putem și noi să numim articolul dumneavoastră “Rateurile Club Feroviar”. Pentru a compensa lipsa dumneavoastră de documentare și profesionalism, precizăm că noile facilități pentru studenți la transportul pe calea ferată vor intra în vigoare la data publicării Hotârării de Guvern de modificare și completare a HG nr. 42/2017. Prin urmare, CFR Călători nu poate pune în aplicare prevederile OUG nr. 8/2021 înainte de aprobarea normelor metodologice. Având în vedere că dezinformările sau știrile cu conținut tendențios sunt din ce în ce mai dese, devenind o constantă a politicii dumneavoastră editoriale, iar acest tip de comportament afectează imaginea companiei și a angajaților ei, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor în drept să se pronunțe asupra prejudiciilor aduse CFR Călători. Conform legii, în virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea acestuia în regim de urgență și fără a i se aduce modificări, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici”.

Gratuitățile după 15 martie costă statul 55.000 de euro pe zi

Club Feroviar nu a pus niciun moment la îndoială imposibilitatea vânzării (până la apariția HG cu normele metodologice  a biletelor cu reducere de 50% pentru date ulterioare celei de 15 martie). Neexistând normele, OUG 8 nu e aplicabilă și deci studenții nu pot fi tarifați cu 50%. Aceasta este ceea ce spune în esență CFR Călători. Dreptul la replică nu explică însă de ce CFR Călători (și alți operatori, dacă e cazul) nu pot opri vânzarea în prezent a biletelor cu anticipație pentru date ulterioare celei de 15 martie.

De altfel, în cazul curselor de tren efectuate către Aeroportul Otopeni, modificările aduse prețurilor/orarelor de circulație au fost făcute și în interval de câteva ore, cel mult câteva zile. Menținerea gratuităților pentru date ulterioare celei de 15 martie aduce bugetului de stat pierderi zilnice de aproximativ 270 mii lei (55.000 de euro), reprezentând media zilnică pentru 50% din compensația încasată în prezent pentru transportul studenților de la bugetul de stat, de 200 milioane lei anual.

 

 

Conferinţa de Infrastructură 2021

Anul European al căilor ferate valorifică potențialul transportului feroviar

Organizată de data aceasta în format online, Conferința de Infrastructură 2021 va continua tradiția evenimentelor trecute, de a aduna la același prezidiu atât administratori de infrastructură feroviară, cât și companii care execută construcția sau modernizarea infrastructurii feroviare.

Aceștia vor analiza și prezenta proiectele finalizate până acum, pe cele în derulare, dar și pe cele ce urmează să fie licitate sau pentru care se vor semna noi contracte de finanțare.

ÎNREGISTRARE

 

Ultimele Articole