spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Se lansează lucrări de tip Quick Wins la Regionala Timișoara, în valoare de 11 milioane de euro

A fost lansată procedura pentru lucrări de tip Quick Wins la Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, în valoare de peste 11 milioane de euro.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat duminică după-amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Proiecte tip Quick Wins – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii”. Valoarea totală estimată a contractului este de 56.781.984,51, echivalentul a aproximativ 11,5 milioane de euro.

Se vor face lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe în cadrul cărora se utilizează doar materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zona schimbătoarelor de cale, în zona trecerilor la nivel și în zona punctelor noroioase, menționate în evidența căilor ferate și în caietul de sarcini de către beneficiar. Principalele categorii de lucrări sunt: – achiziționarea materialelor/produselor necesare; – asigurarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; – închiderea liniei de către executant și scoaterea liniei de contact de sub tensiune (unde este cazul) asigurată de beneficiar pentru zilele lucrătoare; – scoaterea liniei de sub tensiune în zilele libere se va face pe baza solicitării executantului.; – ciuruirea mecanizată a prismei de piatră spartă pe linie curentă, directă și zona aparatelor de cale va fi efectuată de executant; -secționarea șinei existente din 180 în 180 m de către executant; – demontarea căii, efectuată de executant; – așternerea și compactarea substratului acolo unde gradul de compactare este < de 50 MPa, în zona trecerilor la nivel, a schimbătoarelor; – aplanarea platformei căii; – montarea căii (1.734 bucăți pe kilometru), cu poziționarea șinei noi tip 60, a JIL-urilor și a cupoanelor de tranziție, la pozițiile kilometrice stabilite; – profilarea prismei de piatră spartă și executarea unui buraj intermediar, în vederea asigurării căii pentru descărcarea pietrei sparte din dozatoare; – completarea prismei de piatră spartă cu piatră descărcată din vagoane sau cu utilaje multifuncționale; – profilarea mecanizată, burajul și riparea mecanizată cu aducerea liniei la profilul în lung și direcție; – înlocuirea dalelor prefabricate de la trecerile la nivel cu dale noi; – realizarea căii fără joante; – continuitatea curentului de semnalizare la joante se va asigura printr-o singură conexiune din sârmă zincată cu Ø 4 mm, de către executant.Licitație pentru lucrări de tip Quick Wins la Regionala Timișoara, împărțită în cinci loturi

Procedura de achiziție este împărțită în cinci loturi, după cum urmează:

  1. Lot 1 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 70+402-km-74+600, fir I

Valoarea estimată fără TVA: 17.472.729,99 lei

  1. Lot 2 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 74+600-km 77+870, fir I

Valoarea estimată fără TVA: 16.300.140,40 lei

  1. Lot 3 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+500-km 79+848, fir I

Valoarea estimată fără TVA: 1.280.877,08 lei

  1. Lot 4 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+878-km 82+100, fir I

Valoarea estimată fără TVA: 7.776.732,58 lei

  1. Lot 5 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 82+100-km 84+710, fir I

Valoarea estimată fără TVA: 13.951.504,46 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 15 decembrie 2022.

Ultimele Articole