duminică, februarie 25, 2024
spot_img

Regionala Timișoara lansează lucrări pentru eliminarea unui punct periculos pe calea ferată

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să lanseze lucrări pentru eliminarea unui punct periculos pe calea ferată.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți anunțul de licitație ce are ca obiect „Reparație linie CF – Eliminare punct periculos km 67+620-68+000 – stația Banița, prin asigurarea colectării și evacuării apelor, desființare podeț km 67+820 și amenajare albie în zona afectată, linia 116 Simeria-Petroșani (proiectare și execuție)”.

Lucrările vor consta în proiectarea și execuția lucrărilor de drenare a terasamentelor de cale ferată pentru eliminarea punctului periculos aflat între km 67+620-68+000 în stația Banița de pe linia Simeria-Petroșani, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv întocmirea documentațiilor și obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru varianta 2 aprobată la CTE CNCF CFR SA în faza DALI.

Valoarea totală estimată a contractului, finanțat din fonduri bugetare, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de un an și jumătate, este de 7.193.871 de lei, echivalentul a aproximativ 1,45 milioane de euro.Condiții de participare la licitația pentru eliminarea unui punct periculos pe calea ferată

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta în proporție de 80%, restul urmând a fi acordat pentru soluția tehnică.

Pentru participarea la licitație, se solicită ca cifra medie de afaceri globală pe ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) să fie de minimum 7.000.000 de lei. De asemenea, se cere și executarea de lucrări de tipul specificat. Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, pentru execuție, însoţită de documente de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante la nivelul unui contract/mai multor contracte. Prin lucrări similare se înțeleg contracte de execuție infrastructura feroviară-terasamente și lucrări de artă (inclusiv instalații CF generate de lucrările de artă) a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 7.000.000 de lei fară TVA.

Valoarea garanției de participare este de 71.938,71 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 noiembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 2 mai 2022.

Ultimele Articole