spot_img
vineri, septembrie 30, 2022
spot_img

Start pentru proiecte Quick Wins la Regionala Cluj. LISTA tronsoanelor vizate

A fost dat startul pentru proiecte de tip Quick Wins la Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Proiecte tip <Quick Wins> – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii”. Valoarea totală estimată a contractului este de 87.101.338,62 lei, echivalentul a aproximativ 17,5 milioane de euro.

Inițierea acestei licitații vine după ce, anterior, și Regionala Craiova a CFR SA a lansat o proceruă similară, în valoare de peste 55 milioane de euro, după cum a scris Club Feroviar.

Prin achiziționarea acestor lucrări, se stabilește ca obiectiv înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante, având ca rezultat aducerea liniei în parametrii necesari asigurării siguranței circulației și evitarea introducerii restricțiilor de viteză.

Lucrările de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii includ: lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe în cadrul cărora se utilizează doar materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zona schimbătoarelor de cale, în zona trecerilor la nivel și în zona punctelor noroioase, menționate în evidența căilor ferate și în caietul de sarcini de către beneficiar.

Procedura de atribuire se desfașoară sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.Licitație pentru proiecte Quick Wins la Regionala Cluj, împărțită în cinci loturi

Procedura de achiziție este împărțită în cinci loturi, după cum urmează:

  1. Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 442+000 la km 443+700 fir I+ÎI

COD CPV:45234100-7 – Lucrări de construcții de cai ferate (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA:22.415.625,72 lei

  1. Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 443+700 la km 446+400 fir I+II

Valoarea estimată fără TVA:18.806.119,79 lei

  1. Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 446+400 la km 449+050 fir I+II

Valoarea estimată fără TVA: 18.457.478,90 lei

  1. Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 449+050 la km 450+050 fir I+II

Valoarea estimată fără TVA: 14.778.234,07 lei

  1. Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 450+050 la km 451+050 fir I+II

Valoarea estimată fără TVA: 12.643.880,14 lei.

Condiții de participare la procedura de achiziție

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să facă dovada că a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor) lucrări în domeniul infrastructurii feroviare de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 2 iulie 2023.

Ultimele Articole