Proiecte feroviare de maximă importanță, pe agenda ședinței de Guvern de miercuri

27 aprilie 2021

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern care va avea loc miercuri se află mai multe proiecte feroviare importante, care așteaptă să fie aprobate. Este vorba, în principal, de aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea căii ferate Craiova-Calafat și de un Memorandum pregătit de ministrul Cătălin Drulă în vederea cumpărării de trenuri de lucru pentru CFR SA.

Adrian Bărbulescu

proiecte feroviare modernizarea liniei Craiova-Calafat gări monumente istorice locomotivă defectă gări au fost modernizate

Un prim proiect feroviar important este un proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes național.

La începutul lunii noiembrie 2020, Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul pentru modernizarea secției 912, după mai multe studii de fezabilitate care au expirat rând pe rând.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 3.024.654.000 lei, echivalentul a 615 milioane de euro, din care lucrările propriu-zise de construcții-montaj vor presupune un efort financiar de 2.174.499.000 lei. Investiția va fi eșalonată astfel:

Anul I              146.170 / 52.378

Anul II             959.102 / 707.373

Anul III            959.102 / 707.373

Anul IV            960.280 / 707.373

Prețurile sunt exprimate în mii lei. Prima suma reprezintă investiția totală, iar cea de-a doua lucrările de construcții-montaj. Lungimea traseului este de 106,74 km. Proiectantul este Consis Proiect SRL.

Mai multe detalii despre proiect, AICI.

Proiecte feroviare. Achiziția de trenuri de lucru în valoare de 200 milioane de euro

Tot pe agenda ședinței de Guvern de miercuri se mai află un Memorandum cu tema: Achiziție Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Sistemul de trenuri de lucru reprezintă o tehnologie de construcție necesară Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A pentru reabilitarea/modernizarea/electrificarea în regie proprie atât a proiectelor prioritizate în Master Planul General de Transport cât și pentru efectuarea mentenanței la liniile deja modernizate. Valoarea estimată pentru achiziția a două sisteme de trenuri de lucru este de 200 milioane de euro.

Din cauza banilor insuficienți, peste 70% din liniile curente şi directe au nevoie de reparaţii capitale. Viteza medie tehnică de circulaţie actuală pe reţeaua CFR este 69,04 km/h care reprezintă cca 80% din viteza proiectată a reţelei, se arată în documentul inițiat de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. Ritmul actual de execuție a lucrărilor de refacţie reprezintă cumulat 1% din lungimea rețelei scadente de refacție (9.829 km).

În condițiile în care compania va achiziționa un utilaj de realizat strat de formă cu un potențial de 75 km/an și un utilaj de refacționat suprastructura căii cu un potențial de 300 km/an, CFR SA estimează că va realiza î n fiecare  an 150 km de refacție a suprastructurii căii cu refacerea substratului căii ferate și 450 km refacție suprastructura căii fără refacerea substratului. Lungimea totală de rețea care se va reabilita și refacționa anual poate fi de circa 600 km linie simplă.

Programul de achiziție este de 36 de luni de la data semnării contractelor de achiziții iar finanțarea va face obiectul unei proiecții financiare multianuale atât din punctul de vedere al contribuției bugetului național cât și din perspectiva finanțării nerabursabile provenite din fonduri europene. Studiul de fezabilitate va fi elaborat de experţi BEI – PASSA.Calendarul propus pentru cumpărarea trenurilor de lucru

Ministerul Transporturilor a înaintat, în Memorandumul citat, și un calendar privind achiziția de trenuri de lucru, după cum urmează:

  • pregătire documentație de achiziție publică și publicare anunț: iulie 2021;
  • derulare procedură achiziție publică și desemnare câștigător: august 2021 – ianuarie 2022;
  • semnare contract/contracte sectorial/e de livrare: februarie 2022;
  • livrare sisteme complete trenuri de lucru: maximum 36 de luni de la contractare.

Casarea unor elemente feroviare uzate

În fine, un alt proiect de act normativ feroviar care va fi discutat miercuri de Guvern este un proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

Este vorba de componente feroviare uzate fizic și moral care nu mai pot fi utilizate pentru scopul lor inițial.