duminică, mai 28, 2023
spot_img

Ministerul Transporturilor pregătește privatizarea Rofersped și CFR IRLU

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pregătește privatizarea Rofersped și CFR IRLU, casa de expediții și, respectiv, filiala CFR Marfă de reparații locomotive.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de consultare a pieței cu titlul ”Determinarea valorii estimate de achiziție pentru următoarele servicii: Servicii de consultanţă externă în vederea realizării testului investitorului privat prudent (IPP)”.

Prin această consultare, ministerul condus de Sorin Grindeanu vrea să determine valoarea estimată de achiziție pentru servicii de consultanţă externă în vederea realizării testului investitorului privat prudent (IPP), cu privire la oportunitatea operațiunii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a aduce un aport în natură la capitalul social al Rofersped SA şi IRLU SA.

Rofersped este compania pe care autoritățile vor s-o utilizeze pentru preluarea activelor viabile ale CFR Marfă, în cazul în care transportatorul feroviar național va intra în faliment.

Privatizarea Rofersped și CFR IRLU, luată în calcul

Obiectivele generale care vor trebui a fi atinse prin achiziția publică de servicii sunt: ”Servicii de specialitate constând în studiul privind respectarea principiului investitorului privat prudent (IPP), cu privire la oportunitatea operațiunii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a aduce un aport în natură la capitalul social al ROFERSPED SA şi IRLU SA, după caz, luând în considerare operaţiunea de privatizare integrală/parţială ulterioară (şi eventuală) a companiilor (sublin. ns.), testul urmând a se face pentru fiecare societate în parte, în mod separat.

Analiza urmărește a se determina dacă, în acțiunile propuse, MTI se comportă asemenea unui investitor privat prudent, de dimensiuni comparabile similare, iar actele MTI nu creează un avantaj în favoarea Rofersped SA sau CFR IRLU SA, după caz, pe care nu l-ar putea obține în condiții normale de piață, avantaj care ar denatura echilibrul concurențial al pieței libere.

Obiectivele generale care vor trebui atinse vizează în principal următoarele: analiza economică şi financiară a societăţii Rofersped SA și IRLU SA, la data de referinţă a testului; prezentarea pieței specifice în care operează cele două societăți; elaborarea planurilor de business ale companiilor pentru perioada ulterioară operațiunii de aport de capital; analiza șanselor de privatizare integrală/parțială fără capitalizare (operaţiunea de aport de capital); analiza șanselor de privatizare integrală/parțială a societăților după capitalizare; efectele privatizării celor două societăți asupra pieţei de transport feroviar; analiza operațiunii de aport de capital prin prisma perspectivei de monetizare a investiției de către MTI – obținerea unui beneficiu pentru MTI, materializat în profit (ținând cont de procedura de privatizare integrală/parțială  imediată a companiilor); compararea, din perspectiva beneficiilor obținute de MTI, a scenariului utilizării bunurilor ca aport în natură la capitalul social al Rofersped SA și al IRLU SA, urmată de procesul de privatizare al companiei, cu scenariul valorificării bunurilor pe piața liberă, fără ca acestea să fie raportate la capitalul social al celor două societăți.

Consultantul va trebui să livreze patru rapoarte

Consultantul va livra către Ministerul Transporturilor patru rapoarte, după cum urmează:

  1. Raport intermediar IRLU
  2. Raport intermediar ROFESPED
  3. Raport final IRLU
  4. Raport final ROFERSPED

Rapoartele intermediare vor fi transmise în cuprinsul termenului de execuție, cel târziu în termen de 80 de zile de la data primirii informațiilor relevante din partea MTI. Durata maximă de finalizare a proiectului pentru realizarea testului investitorului privat prudent (“IPP”), pentru fiecare dintre cele două societăți în parte și prezentarea către beneficiar a rapoartelor finale va fi nu mai târziu de 120 de zile de la semnarea contractului.

Data limită pentru această consultare este 22 aprilie 2022.

Ultimele Articole