spot_img
vineri, septembrie 30, 2022
spot_img

Primăria Iași caută operator pentru transportul cărbunelui pe calea ferată

Primăria Municipiului Iași caută operator pentru transportul cărbunelui pe calea ferată, destinat centralei termoelectrice (CET) din localitate.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de transport navetizat 140.000 tone cărbune energetic, cu o flexibilitate de ±10%”. Valoarea totală estimată a contractului, care se va derula pe parcursul a patru luni (120 de zile), este de 20.300.000 de lei, echivalentul a aproximativ 4,1 milioane de euro.Condiții de participare la licitația privind transportul cărbunelui pe calea ferată

Pentru participarea la procedura de achiziție, se cere ca cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2019, 2020, 2021) să fie mai mare sau egală cu 20 de milioane de lei.

Ofertanţii vor face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea listei principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertantul va demonstra că a prestat în ultimii trei ani servicii similare cu obiectul achiziţiei în valoare cumulată de minimum 20 de milioane de lei fără TVA, realizate la nivelul unuia sau mai multor contracte.

De asemenea, ofertantul va face dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin certificate valabile la data prezentării acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.

Cuantumul garanției de participare este de 200.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 septembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 16 ianuarie 2023.

Ultimele Articole