Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a publicat în platforma națională de achiziții publice anunțul de consultare a pieței,  având ca obiect determinarea valorii estimative pentru achiziția de material rulant nou, destinat transportului feroviar metropolitan de călători – rame electrice EMU și cotație pentru mentenanța acestora. Mentenanța va fi ofertată pentru 15 ani, cu posibilitate de extindere la 30 de ani.Se dorește obținerea unei valori estimative pentru două tipuri de rame electrice EMU, respectiv:

TIP 1 – capacitate de transport formată din minimum 110 locuri pe scaune fixe, minimum două locuri pentru persoane cu mobilitate redusă și 100 de locuri în picioare (la patru persoane/mp) și a serviciului de mentenanță necesar funcționării acesteia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de extindere la 30 de ani.

TIP 2 – capacitate de transport formată din minimum 180 de locuri pe scaune fixe, minimum patru locuri pentru persoane cu mobilitate redusă și 200 de locuri în picioare (la patru persoane/mp) și a serviciului de mentenanță necesar funcționării acesteia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de extindere la 30 de ani.

Vehiculele vor fi destinate transportului feroviar metropolitan de călători în regiunea București-Ilfov.

Citește aici care ar putea fi traseele din zona Bucureșști-Ilfov pe care ar putea circula trenurile. De remarcat însă că doar o parte sunt trasee electrificate.