luni, aprilie 29, 2024
spot_img

DOCUMENT. Se reduc drastic posturile de regulator de circulație la CFR SA. Situația pe regulatoare

Posturile de regulator de circulație la CFR SA vor fi reduse drastic în următoarea perioadă, au decis oficialii companiei care administrează infrastructura feroviară din România. Reducerea se va face în două etape. Nu este clar ce se va întâmpla cu angajații ale căror posturi vor fi suprimate.

Directorul general adjunct pe Exploatare al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, Radu Pipa, a emis o Notă privind reorganizarea activităţii Regulatoarelor de Circulaţie, care a intrat în posesia Club Feroviar.

La nivelul CNCF CFR SA, activitatea de conducere a circulaţiei trenurilor este realizată de ramura Trafic, prin interrnediul a 18 regulatoare de circulaţie, care au în componenţă 75 de fire RC. Modul de organizare a firelor RC se bazează atât pe criterii de geografie feroviară (având în vedere structura geografică a reţelei de cale ferată pe care o administrează CFR), cât şi pe criterii rezultate din volumul de trafic feroviar.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Trafic mai mare pe magistrale, mai redus pe secțiile secundare

regulator de circulație la CFR”Având în vedere evoluţia traficului feroviar de călători şi de martă, care prezintă tendinţa de a evolua diferit pe fiecare dintre secţiile de circulaţie (cu o tendinţă de creştere pe magistralele feroviare și de scădere pe secţiile laterale), analiza volumului de tren * staţii de pe fiecare fir RC pentru anul 2023 arată dezechilibre majore, cu o încărcare foarte redusă pentru unele fire RC”, se arată în document, pe care îl puteți consulta și în facsimilul alăturat.

Autorul Notei arată că pentru analiza activităţii regulatoarelor de circulaţie, inclusiv a celor regionale, trebuie luate în considerare toate aspectele activităţii acestora. Aici este vorba de: activitatea de programare a circulaţiei trenurilor; analiza tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor (analitic); aprobarea transporturilor excepţionale (negabaritice şi cu sarcina depăşită); analiza şi aprobarea închiderilor de linie şi a scoaterilor din funcţie a instalaţiilor de siguranța circulației; verificarea calculului prestaţiilor (tariful de utilizare a infrastructurii – TUI, staţionare etc.).

Posturile de regulator de circulație la CFR se reduc cu 55 de la 1 Mai

”Având în vedere necesitatea de echilibrare a activităţii firelor RC, precum şi necesitatea de eficientizare economică a companiei, în special prin reducerea numărului de ore suplimentare (în general, dar în special la funcţia de operator circulaţie), propunem şi vă rugăm să aprobaţi următoarele:

În etapa l, cu aplicare la data de 01 mai 2024: reducerea unui număr total de 55 de posturi de operator circulaţie, a căror defalcare pe RC este prezentată în Anexă.

În etapa 2, cu aplicare la data punerii în funcţie a Centrului de Management al Traficului Simeria, reducerea unui număr total de 15 posturi de operator circulaţie, a căror defalcare pe RC este prezentată în Anexă, și transformarea RC Sibiu în Punct de Lucru al RRC Braşov”.

Documentul a fost aprobat de directorul general al CNCF CFR SA, Ion Simu-Alexandru.

Numărul de posturi de regulator de circulație care va fi redus (situația actuală vs. situația după aplicarea acestei dispoziții poate fi consultat în anexa la Notă, care este prezentată alăturat în facsimil.

Ce se va întâmpla cu angajații ale căror posturi vor fi desființate?

Nu este clar dacă vor avea loc și disponibilizări în urma aplicării acestei măsuri organizatorice, sau posturile ce vor fi suprimate sunt vacante în momentul de față.

Dacă nu sunt vacante, nu se precizează ce se va întâmpla cu ceferiștii ale căror posturi actuale vor fi desființate, adică dacă vor fi concediați cu acordarea de plăți compensatorii sau vor fi menținuți în cadrul companiei, urmând a fi redistribuiți pe alte posturi de execuție. Reducerea numărului de ore suplimentare prestate de personalul feroviar este o constantă la nivelul atât al CNCF CFR SA, cât și la cel al operatorului feroviar de stat CFR Călători.

Angajările la CFR SA, deblocate dar restricționate

Pe de altă parte, la companiile feroviare de stat angajările sunt blocate după intrarea în vigoare a Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cunoscută și ca Legea Austerității. La articolul XXXII din sus-menționata lege se prevăd următoarele:

”(1) Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanșate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administrație, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente până la sfârșitul anului 2023.

(2) Restul posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei legi după aplicarea prevederilor alin. (1) la nivelul operatorilor economici se desființează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Pentru CNCF CFR SA Guvernul a adoptat pe 18 decembrie 2023 un Memorandum cu tema ”Exceptarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA de la aplicarea prevederilor art. XXXII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, așa cum a scris Club Feroviar la vremea respectivă.

În consecință, se vor putea face angajări la compania de infrastructură feroviară, chiar și peste procentul de 7,5% prevăzut de legea menționată, însă doar în cazuri absolul justificate. Necesitatea deblocării angajărilor a fost justificată în condițiile deficitului mare de personal înregistrat de către CFR SA.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole