Policlinica CF Pitești, trecută în contabilitate cu o sumă derizorie. MT vrea să îndrepte eroarea

27 august 2019

Policlinica CF Pitești, unitate aflată în coordonarea Spitalului CF Craiova, este trecută în evidențele contabile cu o sumă derizorie. Clădirea a fost scoasă încă de anul trecut, prin Hotărâre de Guvern, din domeniul public al statului, dar în dreptul ei a fost trecută o valoare de inventar care sfida orice barometru imobiliar. Acum, Ministerul Transporturilor vrea să îndrepte eroarea.

Adrian Bărbulescu

Policlinica CF Pitești

Puțin peste doi lei pe metrul pătrat. Așa este încadrată în scriptele contabile de la Ministerul Finanțelor Publice clădirea cu subsol, parter și etaj în care a funcționat Policlinica CF Pitești, până când a fost retrocedată în urma unei hotărâri judecătorești definitive.

O recunoaște chiar Ministerul Transporturilor, în nota de fundamentare a ”proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 452/2018 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”. Proiectul de act normativ a fost pus marți pe site-ul ministerului, pentru dezbatere publică.

Policlinica CF Pitești, doi lei pe metrul pătrat

”Pentru clădirea cu nr. MFP 37131 cu suprafața totală de 357 mp, dintr-o eroare de redactare s-a trecut  valoarea de inventar de 741 lei. Valoarea corectă de inventar potrivit raportului de expertiză tehnică  este de 740.555 lei”, se arată în instrumetul de motivare. Cu alte cuvinte, clădirea cu pricina era subevaluată de 1.000 de ori, revenindu-i o valoare de 2,07 lei/mp. Acum, valoarea este de 2.074 lei/mp, adică aproximativ 460 euro/mp.

Și nu este singura eroare care a apărut în anexele la Hotărârea de Guvern intrată în vigoare anul trecut (HG 452/2018). Un teren cu suprafața de 1.036,69 mp (din totalul de 1.450,56 mp) a fost trecut cu valoarea de inventar de 1.219.509 lei. Acum s-a descoperit că aceasta este valoarea pentru întreaga suprafață, și nu pentru cei 1036,69 mp care fac obiectul retrocedării. ”Având în vedere aceste constatări, s-a trecut la reevaluarea suprafeței de teren de 1450,56 mp și în urma reevaluării, potrivit  Raportului nr. 3352/06.05.2019, valoarea corectă de inventar pentru suprafață de 1036,69 mp este de 1.281.280 lei”, se arată în document. Făcând calculul, rezultă o valoare de aproximativ 275 de euro/mp.

În dreptul unui alt teren, care însă rămâne în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, cu suprafața de 413,87 mp, fusese trecută suma de 1.219.509 lei. Și aici era vorba, evident, de valoarea pentru întreaga suprafață. S-a trecut la reevaluare și a rezultat suma de 511.516 lei – 1.235,5 lei/mp, adică în jur de 275 euro/mp.

Evaluare de râsul lumii la Spitalul CF 2 din București

Prin Hotărârea Guvernului nr. 452/2018 s-a aprobat scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei clădiri și a unor terenuri aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor. HG a fost aprobată ca urmare a Sentinței Civile nr. 122/27.04.2012, emisă de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 343/23.01.2013, emisă de Curtea de Apel Craiova.

De această dată, valorile de inventar sunt apropiate de cele ale pieței imobiliare libere. Nu același lucru s-a întâmplat însă în cazul Spitalului CF 2 din București, unde valorile contabile stabilite la reevaluare au fost ridicol de mici, așa cum a dezvăluit Club Feroviar.