luni, iunie 5, 2023
spot_img

Licitație pentru reparații capitale la un pod de pe calea ferată Timișoara-Voiteni

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație în vederea efectuării de reparații capitale la un pod de pe calea ferată Timișoara-Voiteni.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație capitală pod km 3+ 365 – Linia 124 Timișoara – Voiteni (expertiză și DALI)”.

Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în șase luni, este de 60.000 de lei, echivalentul a aproximativ 12.000 de euro.

Vor fi executate servicii de expertiză și întocmire documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), inclusiv obținerea certificatului de urbanism și a avizelor faza DALI, conform legislației în vigoare, pentru reparația capitală a podului, inclusiv protejarea instalațiilor feroviare din zonă împotriva afectării acestora, în urma executării lucrărilor preconizate. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.Condiții de participare la licitația pentru podul de pe calea ferată Timișoara-Voiteni

Participanților la procedura de achiziție lansată de Regionala Timișoara li se solicită autorizații/agremente tehnice AFER pentru servicii de expertizare și proiectare în domeniul infrastructurii feroviare, construcții, reparații și întreținere poduri și podețe de cale ferată valabile la data prezentării, în conformitate cu prevederile Ordinului MT nr. 290/2000 cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, ofertanţii vor prezenta o listă a serviciilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru serviciile cele mai importante. Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele pentru demonstrarea experienţei similare dacă ofertantul a întocmit expertize tehnice și documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii în domeniul infrastructurii feroviare, construcții, reparații şi întreţinere poduri și podețe de cale ferată.

Valoarea garanției de participare este de 600 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7  aprilie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 7 octombrie 2022.

Ultimele Articole