Pilonul tehnic al Pachetului 4 feroviar devine obligatoriu de sâmbătă

30 octombrie 2020

Sâmbătă, 31 octombrie, este termenul limită pentru ca statele membre să transpună pilonul tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar, acordând astfel Agenției Uniunii Europene pentru Căi Ferate (ERA) competențele necesare pentru a deveni organismul unic de certificare al Europei pentru vehiculele feroviare și operatorii de trafic feroviar. România s-a grăbit să se angajeze că îl implementează acum un an, fără a-și ține promisiunea.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

infringement pe domeniul feroviar Măsuri susținere sector feroviar

Comisarul european pentru mobilitate și transport, Adina Vălean, a declarat: “Ziua de mâine marchează un moment important pentru sectorul feroviar european – termenul de transpunere a directivelor privind siguranța și interoperabilitatea feroviară. Implementarea integrală a celui de-al patrulea pachet feroviar în întreaga UE este esențială pentru stimularea transportului feroviar. Prin urmare, mă bazez pe statele membre care nu l-au transpus încă să facă tot posibilul pentru a îndeplini această obligație foarte curând. Implementarea pilonului său tehnic va simplifica în mod semnificativ procedurile și va reduce costurile pentru întreprinderile feroviare care operează în întreaga Europă. calea ferată mai eficientă, mai sigură, mai accesibilă și, prin urmare, mai competitivă față de alte moduri de transport. Acesta este un pas important în drumul nostru spre decarbonizarea sectorului de transport din Europa și pentru a face calea ferată mai atractivă înainte de 2021 – Anul european al căii ferate.”

Director executiv al ERA,  Josef Doppelbauer a spus: “După ce am început noul nostru rol de autoritate europeană cu inițial opt state membre în iunie 2019, trecem mâine linia de sosire. Am luat deja peste 1 000 de decizii și am autorizat peste 10 000 de vehicule. Cu extinderea competenței noastre la întreaga UE, ajungem la o altă etapă importantă în drumul către Spațiul Feroviar Unic European, ajutând calea ferată să devină modul de transport al secolului 21.

Ce presupune noul Pachet

În cadrul noului său rol, Agenția își va asuma responsabilitatea pentru autorizarea materialului rulant, certificarea siguranței și aprobarea sistemului european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS) în toate statele membre.

Aceasta este o schimbare importantă pentru sistemul feroviar european. În trecut, operatorii de trenuri, producătorii sau oricine intenționa să opereze sau să vândă servicii clienților din mai multe state membre, trebuia să solicite autorizațiile vehiculelor și certificatele de siguranță separat în fiecare membru Statul în cauză. Începând cu 31 octombrie, o singură cerere trebuie depusă prin intermediul instrumentului IT One-Stop Shop (OSS) al ERA.

Noua procedură simplificată își propune să reducă costurile și sarcina administrativă pentru industria feroviară, va face sistemul feroviar european mai transparent, mai eficient și, prin urmare, mai competitiv față de alte moduri de transport. Procesele armonizate contribuie la niveluri mai ridicate de siguranță, interoperabilitate și fiabilitate în rețeaua feroviară europeană. Abordarea unică pentru autorizarea vehiculelor va reduce, de asemenea, timpul de introducere pe piață pentru tehnologiile emergente.

ERA a devenit, de asemenea, punctul unic de intrare pentru aprobarea infrastructurii ERTMS pe calea de rulare. ERTMS este sistemul european de semnalizare și control al trenurilor. Înlocuiește treptat diferite scheme naționale, pentru a crea un sistem feroviar european perfect.

Noi proceduri armonizate pe întreaga rețea

Odată cu transpunerea celui de-al patrulea pachet feroviar pe 31 octombrie, vor fi aplicabile noi proceduri armonizate pe întreaga rețea feroviară europeană.

Al patrulea pachet feroviar este un set de texte legislative concepute pentru a completa piața unică a serviciilor feroviare (Spațiul feroviar unic european). Acesta pune capăt cerințelor tehnice, operaționale și juridice divergente la nivelul statelor membre care împiedică eficiența operațiunilor feroviare internaționale. Pachetul a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliu în 2016 și constă din doi piloni:

Așa-numitul pilon al pieței vizează creșterea concurenței, îmbunătățind astfel rentabilitatea și calitatea serviciilor feroviare.

Noile proceduri armonizate care implică ERA provin din pilonul tehnic al pachetului, care vizează reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care operează în întreaga Uniune Europeană. Datorită pandemiei de Coronavirus în curs, termenul final de transpunere a fost prelungit, oferindu-le statelor membre până la 31 octombrie 2020 să-și finalizeze procesul.

Fiind unul dintre cele mai durabile și mai sigure moduri de transport, calea ferată joacă un rol important în viitorul sistem de mobilitate al Europei și este esențială pentru realizarea Acordului verde european. Prin urmare, Comisia Europeană a propus să declare anul 2021 Anul european al căii ferate, pentru a pune accentul pe calea ferată, beneficiile sale și provocările rămase în anul următor.

România, prima la angajamente, ultima la respectarea acestora

O situație specială a înregistrat-o România, căci țara noastră s-a angajat să implementeze pilonul anul trecut, printre puținele state europene. Cu toate că s-a angajat, Pilonul nu a fost implementat, ceea ce ne-a adus în pragul unei proceduri de infringement față de Uniunea Europeană.

Comisia Europeană a iniţiat procedura de infringement împotriva României din cauza netranspunerii în legislaţia naţională a celor două directive aferente Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar, respectiv Directiva de siguranţă şi Directiva de interoperabilitate.

Potrivit unei informări a Ministerului Transporturilor (MT), transmisă la solicitarea Agerpres, autorităţile române au primit anul trecut din partea Executivului comunitar o scrisoare de somare în acest sens, care reprezintă prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar.

“În data de 23.07.2019, Comisia Europeană, prin Secretariatul General, a comunicat autorităţilor române Scrisoarea de Somare în Cauza 2019/0239 – având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară şi în Cauza 2019/0238 – având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană. Ministerul Transporturilor a solicitat Comisiei Europene, prin Ministerul Afacerilor Externe, prelungirea termenului de răspuns (până la data de 23.11.2019) la Scrisoarea de Somare menţionată mai sus, astfel încât, până la primirea unui răspuns din partea CE (referitor la solicitarea de prelungire a termenului de răspuns), Ministerul Transporturilor va depune toate diligenţele, conform domeniului său de activitate, pentru a aduce la îndeplinire transpunerea Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană şi a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară, în vederea soluţionării cât mai urgente a acestor cauze”, spuneau în 2019 reprezentanţii Ministerului Transporturilor.