marți, iunie 6, 2023
spot_img

CFR Călători vrea contracte de tip acord-cadru pentru piese pentru locomotive și vagoane

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA vrea să încheie contracte de tip acord-cadru pentru piese pentru locomotive și vagoane. În acest sens, a lansat două licitații.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Piese de schimb pentru boghiurile Minden Deutz ale vagoanelor de călători”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord-cadru pe un an este cuprinsă între 21.048 și 3.292.460 de lei.

Procedura achiziției este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Elemente de asamblare

Valoarea estimată fără TVA: 151.070 – 1.895.259,30 lei

  1. Organe de asamblare

Valoarea estimată fără TVA: 5.941 – 1.397.200,80 lei.

Operatorii economici – persoane juridice române ce depun oferta trebuie să dețină Autorizaţie de Furnizor Feroviar şi Certificat de Omologare Tehnică sau Agrement Tehnic Feroviar (după caz), eliberate/vizate de către AFER în conformitate cu cerinţele art. 1 și 2 din OMT 290/2000, pentru produsele care fac obiectul acordului cadru – valabile la momentul prezentării. Pentru persoanele juridice străine sunt necesare certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificații sau standarde relevante, respectiv Autorizație din tara de origine, eliberată de către organismul abilitat să emită astfel de autorizații, precum și Agrement Tehnic Feroviar eliberat/vizat de AFER, în conformitate cu cerințele art. 2 (alin. 5) din OMT 290/2000, pentru produsele care fac obiectul acordului cadru – valabile la momentul prezentării.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 iulie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 15 octombrie 2022.Licitație pentru cumpărarea de piese pentru locomotive

Un alt anunț publicat în SEAP are ca obiect ”Elemente elastice metal-cauciuc pentru locomotive electrice de 5100kW și 3400kW”.

Valoarea totală estimată a contractului, tot pe un an, este cuprinsă între 4.606 și 2.010.290 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 iulie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 15 octombrie 2022.

Ultimele Articole