spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Pierderile Metrorex, în creștere cu peste 20 milioane lei. 50 de milioane călătorii pierdute

Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect de act normativ de rectificare a bugetului Metrorex la doar trei luni ultimului buget și acela rectificat pe acest an. În doar trei luni se prevăd pierderi mai mari cu peste 20 milioane lei față de bugetul aprobat în septembrie. Cauza situației este pandemia de Covid.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

probleme la metrou întârzieri la metrou

Limitarea numărului de călători care au folosit în acest an serviciile de transport ale Metrorex, ca urmare a restricțiilor impuse, dar și a scăderii cererii serviciilor de transport în urma trecerii la activități online în companii, a avut un efect drastic asupra Metrorex, potrivit cifrelor menționate în proiectul de act normativ.

„Veniturile din producția vânduta (pondere 25,03% în total venituri din exploatare) vor scădea cu 24,40%, din cauza reducerii veniturilor din serviciile prestate, cu 24,82%. Datorită impunerii de către Guvernul României a aplicării unor măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus pe teritoriul României, respectarea acestor măsuri au generat pe primele 9 luni ale anului 2020 și vor genera pănă la 31.12.2020, scăderea numărului de călători transportați, în condiții de pandemie, cu 30,66% (de la 173.510.000 călători la 120.313.645 călători)”, spune proiectul.

Subvenții, în creștere

Subvențiile în creștere de la stat nu au acoperit necesarul de finanțare. „Prin rectificarea bugetară, aprobată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 201/23.11.2020, Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”-S.A. i s-a alocat suplimentar, la ”Subvenții pentru transportul de călători cu metroul” suma de 30.000,00 mii lei, astfel că valoarea subvențiilor acordate conform prevederilor legale, pentru activitatea de exploatare, a fost majorată cu 5,92% ( de la 507.000 mii lei la 537.000 mii lei). Veniturile din subvenții pentru activitatea de exploatare (care reprezinta 59,88% din total venituri din exploatare) nu vor acoperi cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului, decât în proporție de 64,61% din necesarul fundamentat”, se arată în proiect.

Pe partea de cheltuieli au existat presiuni în sensul creșterii, ca urmare a măsurilor de protecție împotriva pandemiei. Totuși, capitolul cheltuieli de exploatare a înregistrat scăderi, astfel:

  • cheltuielile cu bunurile și serviciile (pondere 27,21% în total cheltuieli de exploatare), vor scadea cu 8,55%;

  • cheluielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, care reprezintă 0,08% din totalul cheltuielilor de exploatare, vor scădea 16,11%;

  • cheltuielile cu personalul (care reprezinta 61,33% din totalul cheltuielilor de exploatare) rămân nemodificate.

Productivitatea muncii a scăzut cu un sfert

Productivitatea muncii a scăzut cu 24,74% din cauza reducerii veniturilor din exploatare. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale vor crește cu 26,22% pentru că vor fi influențate de evoluția situației epidemiologice și de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, iar veniturile din producția vândută au scăzut cu 24,40%.

Din cheltuielile totale în valoare de 1.248.051,62 mii lei, cheltuielile fixe reprezintă 92% (cheltuieli cu energia electrică, termică și apă, cheltuieli cu mentenanța materialului rulant, cheltuieli cu chiriile, cheltuieli cu asigurarea și paza, cheltuieli cu salubrizarea, deratizarea, dezinsecția etc, cheltuielile de personal și cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale).

Totodată, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, s-au înregistrat cheltuieli suplimentare privind achiziția de materiale consumabile specifice, cum ar fi: soluție igienizantă pentru mâini și suprafețe, măști de protecție reutilizabile, mănuși de unică folosință, viziere protecție față, autocolante podea pentru marcat distanță în trenurile de metrou, termometre cu infraroșu, lampă bacteriacidă UVC etc.

În concluzie, rezultatul brut (pierderea) programată la 31 decembrie 2020 va fi mai mare cu 6,74% (-350.436,84 mii lei) decât cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, prin HG nr.749/2020 (septembrie 2020).

Contabilitatea companiei este puternic influențată de faptul că Magistrala 5 nu a fost predată încă statului. „Documentația privind înregistrarea ca imobilizări corporale” a investițiilor în curs, puse în funcțiune la mijlocul lunii septembrie 2020, aferente obectivului de investiții Magistrala 5, nu a fost finalizată și astfel acest obiectiv nu s-a înscris în patrimoniul public, fapt ce a dus la nerealizarea veniturilor din vânzarea activelor și a altor operațiuni de capital”.

Ultimele Articole