spot_img
marți, noiembrie 30, 2021
spot_img

RAPORTUL auditorului independent: pierderile CFR Călători pe 2019 au scăzut la jumătate

Pierderile CFR Călători pe 2019 au scăzut la jumătate față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății, relevă Raportul auditorului independent pentru anul trecut. Reducerea pierderilor a fost posibilă datorită creșterii veniturilor, dar și reducerii cheltuielilor, chiar în condițiile în care salariile au fost majorate cu 15%.

Adrian Bărbulescu

pierderile CFR Călători pe 2019 fonduri europene pentru trenuri metropolitane starea de urgență în transporturi trenuri anulate Ordonanța Militară 2 CFR Călători reduce săptămâna de lucru trenuri anulate de CFR Călători starea de urgență controlor de tren Contractele de servicii publice naveta cu trenul

Pe site-ul CFR Călători a fost publicat Raportul auditorului independent privind activitatea operatorului feroviar de stat pe anul trecut, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13 din 29 iulie 2020.

În document se notează faptul că, în perioada 21 martie 2018 – 25 martie 2019, conducerea societății a fost asigurată de Leon Bărbulescu. Apoi, de la data menționată, director general a devenit Valentin Dorobanțu, deci cea mai mare parte a anului trecut – mai bine de nouă luni de zile – conducerea managerială a fost asigurată de el.

Pierderile CFR Călători pe 2019, mai mici cu 54,5% față de nivelul prognozat

Situația financiară definitivă a societății de stat, la 31 decembrie 2019, nu arată deloc rău, după cum reiese din Raportul menționat. Sigur, au fost pierderi mari, dar mult mai mici decât cele prognozate la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, chiar și cel rectificat.

”În execuție, față de prevederile bugetare din BVC rectificat aprobat prin HG nr.988/31.12.2019, veniturile sunt realizate în proporție de 101,67%, respectiv se înregistrează o depășire a veniturilor cu 38.007 mii lei, iar cheltuielile sunt realizate în proporție de 94,10%, respectiv se înregistrează o economie de 155.251 mii lei, ceea ce conduce la înregistrarea unei pierderi în sumă de 161.250 mii lei, semnificativ mai mică decât pierderea prevăzută în BVC 2019 rectificat, în sumă de 354.508 mii lei”, scrie negru pe alb în document. Făcând un calcul simplu, rezultă că pierderile CFR Călători pe 2019 au scăzut cu mai mult de jumătate față de ce fusese prognozat, mai exact cu 54,5%.

Au crescut veniturile din activitatea de transport de călători

Autorii Raportului notează faptul că s-au consemnat depășiri ale nivelului veniturilor din activitatea de transport de călători, cu 15,43 milioane de lei, în special pe fondul creșterii numărului de pasageri, inclusiv al celor care beneficiază de facilități (studenții și alte categorii sociale).

De cealaltă parte, cheltuielile CFR Călători au scăzut pe fondul reducerii sumelor alocate pentru combustibil (reducere de 8,69%), cu energia și apa (- 2,34%), întreținerea și reparațiile (-13,81%).

Contractele de reparații vagoane semnate în 2019 și-au făcut efectul în 2020

În ceea ce privește planul de reparații vagoane, acesta a fost realizat în proporție de 74,67%, adică a fost cheltuită suma de aproape 250 milioane de lei. Nerealizarea planului s-a produs din motive obiective, așa cum remarcă auditorii.

Astfel, au fost încheiate acorduri-cadru în a doua jumătate a anului trecut și, în consecință, contractele subsecvente s-au derulat până în 2020. Apoi, fondurile au fost solicitate pentru reparații la un număr de 526 de vagoane, cu o valoare estimată de peste 90 milioane de lei. Reparațiile au fost făcute la 423 de vagoane, cu o valoare de 72,2 milioane de lei.

Numărul de călători transportați, în creștere față de 2018

Numărul de călători transportați de operatorul feroviar de stat a crescut în cursul anului trecut, luând în calcul indicatorii specifici de măsurare ai transportului feroviar de persoane. Auditorii remarcă faptul că indicatorul tren-km IR (InterRegio, trenurile de lung parcurs) a înregistrat un maxim în trimestrul III al anului trecut, de aproape 6,6 milioane tren-km. ”Pentru total an, față de anul 2018 se înregistrează o creștere cu 2,3%”.

Pe de altă parte, însă, au fost mai puțin utilizate trenurile de scurt parcurs, Regio (fostele Personale), folosite în special de navetiști. În cazul acestora, valoarea maximă a indicatorului a fost în trimestrul II, de aproape 6,67 milioane tren-km. Pe ansamblul anului, s-a consemnat o scădere de 2,3% față de 2018.

Indicatorul călători expediați, adică numărul total al oamenilor care au mers cu trenurile CFR Călători în cursul anului trecut, a crescut cu 5,92% față de 2018, la valoarea de 56.920.708. Și indicatorul călători-km a înregistrat o creștere de 6,1% în cursul anului 2019, până la nivelul de 5,23 miliarde.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole