joi, iunie 1, 2023
spot_img

Achiziție de 23.000 de tone de piatră spartă la Regionala Galați a CNCF CFR SA

A fost lansată o procedură de achiziție de 23.000 de tone de piatră spartă la Regionala Galați a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Piatră spartă pentru balastarea liniilor CF”. Valoarea totală estimată a contractului, ce se va derula pe parcursul a opt luni, este de 2.254.000 de lei, echivalentul a peste 450.000 de euro.

Achiziţia de piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată, în cantitate de 23.000,00 tone, este necesară pentru completarea prismei căii ȋn vederea stabilităţii căii fără joante si pentru reparaţia periodică cu ciuruire integrală a căii, în vederea menţinerii în condiţii de siguranţă a traficului feroviar, conform prevederilor din caietul de sarcini. Livrarea se va face ȋn staţia Galați Călători. Ȋncărcarea pietrei sparte ȋn vagoane specializate autodescărcătoare CFR va fi efectuată de către furnizor ȋn staţia Galați Călători. Transportul pietrei sparte din staţia Galați Călători şi descărcarea ei ȋn linie curentă se vor face de către beneficiar.Condiții de participare la licitația de piatră spartă la Regionala Galați

Pentru participarea la procedura de achiziție se cere experiență similară. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani până la data limită de depunere a ofertei a livrat produse de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală/cumulată de minimum 500.000 de lei fără TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte.

De asemenea, se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va prezenta dovada implementării sistemului de management al calităţii ȋn conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principală care face obiectul contractului sectorial supus achiziţiei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 aprilie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 20 august 2023.

Ultimele Articole