spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Peste un miliard de lei, doar dobânzi și penalități în contul CFR Marfă. Cum va renaște compania

Agenția Națională de Administrare Fiscală și CFR SA au de încasat peste un miliard de lei cu titlul de dobânzi și penalități în contul CFR Marfă, acestea reprezentând cel puțin un sfert din povara pusă în cârca operatorului feroviar de stat. Acesta urmează a fi lichidat în urma unor operațiuni de plăți în numerar și transferuri de active, din care vor rezulta două companii cu putere sporită și obiect activitate extins, anume ROFERSPED SA și IRLU.

Operațiunea este descrisă într-o detaliere realizată de firma CITR care se ocupă de concordatul CFR Marfă, detaliere realizată în urma întrebărilor trimise anul trecut de către Comisia Europeană privind: modalitățile de plată a datoriilor, logica operațiunilor economice, nivelul recalculat al datoriilor etc. Datoriile CFR Marfă sunt către bugetul de stat și către CFR SA. Cum se vor plăti?În cazul datoriilor către bugetul de stat se prevede o dare in plată către stat a participațiilor deținute la ROFERSPED și IRLU, in sumă de 27,22 milioane lei. Apoi

 • Darea în plată către MTI a pachetului de active (a nu se confunda cu participațiile – acțiuni) care va face obiectul capitalizării ROFERSPED SA (procedura instituită prin ordonanță de urgență) – (1.404 mil lei); simultan cu

 • Darea în plată către MTI a pachetului de active care va face obiectul capitalizării IRLU SA (procedura instituită prin ordonanță de urgență) – (293 mil lei);

Nu in ultimul rând se prevede plata în numerar a creanței rămase până la stingerea integrală a datoriei către MF de 1.916 mil lei (la care se adaugă sumele ce se vor acumula până la achitarea integrală a debitului), ca urmare a încasărilor realizate din valorificarea activelor SNTFM CFR MARFĂ SA pe piața liberă (190 mil lei).

Conform calculului realizat de Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – organul de executare, și revizuit în conformitate cu indicațiile oferite de DG Competition prin Scrisoarea din 11.05.2021, valoarea ajutorului de stat care trebuie recuperat de către acest furnizor (aferent Măsurii nr. 1), actualizat până la data de 15.06.2021, este de 1.585.900.921,05 lei.

Din această sumă 569 milioane lei o reprezintă dobâna de recuperare.

Ajutorului de stat datorat se adaugă o creanță în cuantum de cca. 330 mil lei, reprezentând taxe și impozite curente, acumulate de către SNTFM CFR MARFĂ SA față de bugetul de stat, și neachitate.

CFR Marfă va ceda:

 • către ROFERSPED, 25% din locomotive, 22,7% din vagoane și 29% din alte active precum terenuri și clădiri.

 • către IRLU 3% din locomotive, 4,8% din vagoane și 6% din celelalte active.

Pentru a scăpa de acuze anterioare ale Comisiei cum că se dorește salvarea mascată a CFR Marfă se menționează expres că CFR Marfă va fi lichidată voluntar.

Finalitatea procedurii de concordat o reprezintă rambursarea imediată a ajutorului de stat conform mecanismului de rambursare propus (ținând cont de interesul furnizorilor în aplicarea acestui mecanism), urmată direct de procedura de lichidare voluntară a patrimoniului SNTFM CFR MARFĂ SA și încetarea cu totul a activității companiei”.

CFR Marfă moare doar în acte, CFR Marfă se transformă.

Vor exista două companii cu activitate extinsă față de prezent. Astfel ROFERSPED SA va atrage forță de muncă de pe piața liberă, fără a exista un transfer de personal între cele două entități. Aceasta va organiza proceduri specifice de selecție care vor garanta absorbția de personal calificat de pe piață si vor reduce orice risc de continuitate a pozițiilor sau a structurilor din organigrama actuală a SNTFM CFR MARFĂ SA. ROFERSPED va avea 2739 angajați din care 345 TESA și aproximativ 2300 muncitori și 60 manageri.

Este luat în calcul un volum de 5.100 angajați al CFR Marfă în prezent.

Constituirea unui operator cu caracter preponderent strategic de transport feroviar de marfă este necesară sub mai multe aspecte:

 • pentru îndeplinirea atribuțiilor și furnizarea activelor necesare mobilizării naționale, conform Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, Programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi celelalte planuri aferente securităţii naţionale;

 • pentru îndeplinirea atribuțiilor și furnizarea activelor necesare respectării angajamentelor asumate de România, care rezultă din Tratatul Nord Atlantic;

 • pentru îndeplinirea atribuțiilor și furnizarea activelor necesare în situații de urgență, conform acordurilor ce vor fi încheiate cu instituțiile strategice ale statului;

 • pentru operarea transporturilor feroviare destinate securității energetice a României (transporturile de cărbuni);

 • pentru operarea transporturilor feroviare destinate industriilor direct sau indirect strategice (industria chimică, industria nucleară, industria petrolieră, șamd);

IRLU va închiria material rulant

Spre deosebire de activitatea curentă a IRLU SA, care presupune exclusiv reparația și mentenanța de locomotive, perspectiva MTI pentru această societate se referă la asigurarea următoarelor categorii de servicii:

 • reparații și mentenanță (revizii) de vagoane;

 • reparații și mentenanță (revizii) de locomotive;

 • închiriere material rulant.

Strategia MTI în vederea implementării proiectului de reinventare a IRLU SA este de a prelua participațiile deținute de SNTFM CFR MARFĂ SA la capitalul social al acestei companii și, în calitate de acționar, de a o restructura din pespectiva:

 • extinderii obiectului de activitate;

 • extinderii portofoliului de clienți;

 • extinderii bazei logistice, respectiv

 • creșterii numărului de salariați prin cooptarea de specialiști în reparația vagoanelor.

CITR dă exemplu restul operatorilor feroviari de marfă de pe piață care au în structură și companii de reparare/ mentenanță material rulant.

Cum va fi plătită datoria, plus dobânzi și penalități în contul CFR Marfă, către CFR SA

Aici planurile CITR sunt mult mai rezervate în a detalia operațiunea. Știm că la CFR vor ajunge locomotive în sumă de 66 milioane lei adică aproximativ egal cu suma primită în natură locomotive de IRLU. Ar fi vorba de 30 de locomotive potrivit calculelor noastre, dar și vagoane. CITR spune că transferul ar fi fost discutat de CFR Marfă cu CFR SA și că CFR SA ar avea nevoie de aceste active.

Se prevede:

 • Darea în plată către CNCF CFR SA a pachetului de active necesar furnizorului pentru desfășurarea activității sale – (226 mil lei);

 • Plata în numerar a creanței rămase până la stingerea integrală a datoriei către CNCF CFR SA de 2.355 mil lei, ca urmare a încasărilor realizate prin valorificarea activelor SNTFM CFR MARFĂ SA pe piața liberă (2.129 mil lei).

CFR SA va mai primi vagoane de 7,2 milioane lei, Clădiri și terenuri de aproximativ 110 milioane lei și participații la CNI (Compania Națională de Investiții) de 37 milioane lei. (226 milioane lei).

Este interesant de observat că dacă valoarea activelor transferate ROFERSPED e de 1,4 miliarde lei, cea a activelor lichidate și vândute pe piața liberă pentru obținerea cash-ului necesar plății datoriei este mult mai mare (2,12 miliarde lei).

Documentul menționează că nivelul dobânzilor și/sau penalităților către Fisc – Buget stat  este de 569 milioane lei iar către CFR SA este cuprins între 700 și 800 milioane lei.

Ultimele Articole