sâmbătă, februarie 17, 2024
spot_img

„Performanțe” la Transporturi. O companie de patru angajați are datorii mai mari la buget decât Metrorex

Companiile subordonate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii rămân poate cele mai nerestructurate companii publice din România. Dovada o reprezintă Societatea de Administrare a Activelor Feroviare (SAAF) înființată acum 25 de ani și care a ajuns să aibă doar patru angajați, dar datorii mai mari la buget decât cele ale Metrorex.

Cu două zile înainte de finele lui 2023, oficialii Ministerului Transporturilor s-au gândit că nu se cade ca acesta să se încheie fără un buget măcar propus la SAAF.

Bugetul SAAF pe 2023: Datorii mai mari la buget decât gigantul Metrorex

De dimensiuni importante în 1998, la înființare, cu parc de mii de vagoane și locomotive, SAAA a ajuns să aibă patru angajați responsabili de o companie în care salariile lor sunt principala cheltuială a acesteia. Nu este clar care mai este rațiunea menținerii acestei societăți și motivele pentru care nu este dizolvată de urgență. Societatea a ajuns să aibă datorii la bugetul consolidat al statului de 37 de milioane de lei, peste cele ale Metrorex, de 32 de milioane de lei în acest an.

Potrivit proiectului de buget disponibil aici, publicat zilele acestea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. a programat la data de 31.12.2023, un rezultat brut negativ (pierdere) în valoare de 149,80 mii de lei, în scădere cu 16,93% față de pierderea realizată în anul 2022 în valoare de 180,33 mii de lei.

Nivelul veniturilor totale este programat în în bugetul SAAF pe 2023 în valoare de 380,55 mii de lei, conform nivelului realizat la data de 31.12.2022, iar nivelul veniturilor din exploatare programat pentru anul 2023 este în valoare de 380,55 mii de lei și au o pondere în structură de 100% din totalul veniturilor prognozate a se realiza în anul 2023. Societatea nu a estimat venituri financiare.

Nivelul cheltuielilor totale, în valoare de 530,35 mii de lei, a fost estimat în bugetul SAAF pe 2023 în scădere cu 5,44% față de cheltuielile totale realizate la data 31.12.2022.

În anul 2023, indicele de scădere al cheltuielilor totale este de 5,44%, în timp ce nivelul veniturilor totale este menținut la același nivel față de anul 2022.

Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 530,35 mii de lei, cu o pondere în structură de 100% în nivelul cheltuielilor totale, nefiind programate cheltuieli financiare în bugetul SAAF pe 2023.

În total, cheltuielile din exploatare în valoare de 530,35 mii de lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 105,32 mii lei dețin o pondere de 19,86%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în valoare de 20 de mii de lei deține o pondere de 3,77%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 303,67 mii de lei deține o pondere de 57,26%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 101,36 mii de lei deține o pondere de 19,11%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 105,32 mii de lei, au fost programate în anul 2023, în creștere cu 33,64% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 20 de mii de lei, au fost programate în anul 2023 în creștere cu 35,02% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul, cât veniturile

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 303,67 mii de lei, au fost programate în scădere în anul 2023 cu 46,57%, respectiv cu suma de 264,63 mii de lei, față de valoarea aprobată de 568,30 mii de lei în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială, programat pentru anul 2023, la valoarea de 228,27 mii de lei a fost fundamentat având în vedere prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2023, pentru un număr de personal prognozat la finele anului de 4 salariați, valoare ajustată cu suma de 5,77 mii de lei, reprezentând creșteri aferente majorării câștigului minim brut de bază pentru anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială au fost estimate în scădere cu 33,33%, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2022, în valoare de 342,40 mii de lei și în scădere cu 2,16% față de valoarea realizată la 31.12.2022, respectiv în valoare de 233,32 mii de lei.

Cheltuielile de natură salarială realizate la 31.12.2022, în valoare de 233,32 mii de lei, se încadrează în valoarea programată de 342,40 mii de lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, programate în valoare de 68,83 mii de lei, în scădere cu 49,20% față de nivelul realizat în anul 2022, au fost fundamentate după cum urmează:

– pentru directorat – valoarea este de 63,68 mii lei, în scădere față de realizatul anului 2022;

– pentru consiliul de administraţie – valoarea este 5,15 mii lei, având în vedere că societatea nu a avut consiliu de administrație până la data de 26.07.2023.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, prognozat în anul 2023 este în valoare de 4.635,42 lei/persoană, în procent de 95,36% față de câștigul realizat al anului 2022, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 95,14 mii lei/persoană, menținută în procent de 100% față de nivelul productivității muncii realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost prognozate la valoarea de 1.393,64 lei, în scădere cu 5,44% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Societatea nu dispune de surse pentru finanțarea investițiilor și nu programează cheltuieli pentru investiții.

Creanţele restante pentru anul 2023 au fost estimate la valoarea de 22.309,70 mii lei, în scădere cu 4,56% față de valoarea realizată la data de 31.12.2022.

Plăţile restante programate în anul 2023 la valoarea de 37.158,98 mii lei sunt în scădere cu 12,05% față de cele realizate la data de 31.12.2022. Recuperarea creanțelor și diminuarea plăților restante depind de termenele și procesele aflate pe rol.

Ultimele Articole