spot_img
vineri, septembrie 30, 2022
spot_img

Penalizări pentru operatorii feroviari de călători care anulează trenuri

Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aplica penalizări pentru operatorii feroviari de călători care anulează trenuri, pentru întârzieri și pentru gradul de ocupare. De asemenea, se vor aplica și premieri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță. Compensația va fi alocată fiecărui operator în funcție de modul în care atinge sau nu o serie de indicatori.  

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus vineri după-amiază în dezbatere publică proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor și Infrastructurii privind aprobarea metodologiei de punctare pentru realizarea și utilizarea parametrilor de performanță aprobați în vederea stabilirii obligațiilor de serviciu public și pentru aprobarea valorilor de referință ale indicatorilor de performanță conform realizărilor din anul 2021.

Administratorii OTF, puși ”să dea cu subsemnatul”

Proiectul de act normativ vine cu clarificări în ceea ce privește modul în care se stabilesc și se monitorizează indicatorii cantitativi și calitativi, precum și documentele justificative necesare care trebuie depuse la ARF de către operatorii de transport feroviar de călători.

Măsura este introdusă în contextul în care statul român nu are niciun instrument de control al veridicității datelor operatorilor, pentru că nici acum nu există un sistem integrat de ticketing, care să includă atât operatorul de stat CFR Călători, cât și pe cei privați.

În atari condiții, administratorii OTF sunt puși ”să dea cu subsemnatul” (adică se semneze declarații pe propria răspundere) pe situațiile raportate, care vor fi apoi certificate de compania de infrastructură.Criterii pentru aplicarea de penalizări pentru operatorii feroviari de călători

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 10 decembrie 2022, ARF aplică sistemul de premiere sau penalizare, acordat pe baza îndeplinirii sau neîndeplinirii, după caz, a indicatorilor cantitativi și calitativi. Valoarea pozitivă maximă a premierii, respectiv penalizării, este de 3% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice. Efectul pozitiv sau negativ al sistemului de premiere/penalizare va fi luat în considerare atunci când se calculează compensația finală.

Procentul marjei de profit aferente compensației de serviciu public rămâne la maximum 3%. Din acesta, maximum 1% va fi stabilit pe baza îndeplinirii indicatorului cantitativ tren-km și va fi acordat proporțional cu gradul de realizare a indicatorului. Alt punct procentual se va acorda în funcție de îndeplinirea indicatorilor de calitate, cum ar fi punctualitatea, gradul de ocupare, anulările de trenuri sau disponibilitatea materialului rulant. Trebuie precizat faptul că se iau în considerare anulările de trenuri care se produc din cauza operatorului, nu cele survenite ca urmare a unor situații neimputabile acestuia, cum ar fi închiderile de linie pentru lucrări la infrastructură sau carantinarea unor zone din cauza situației epidemiologice.

În fine, ultimul procent de 1% depinde de îndeplinirea indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate.

Modul concret în care se vor aplica aceste penalizări și premieri poate fi consultat în fișierul de mai jos:

1. 02Anexe la OMTI metod de punctare forma obs MTI-verifSRF cu observatii DA

Obligații de raportare ale OTF de călători către ARF

Operatorilor de transport feroviar de călători li se impun și niște obligații privind raportările către ARF.

Astfel, fiecare OTF are obligația de a transmite către ARF situația realizărilor pe rute de transport, cu indicatorii realizați (tren-km pe categorie de tren), până la data de 28 ale fiecărei luni calendaristice. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA va transmite, până la data de 28 ale lunii următoare pentru care se face raportarea, situația volumului de tren-km realizat de fiecare OTF, pe categorie de tren. De asemenea, CFR SA va transmite și anexele cu situația volumului de tren-km realizat de fiecare operator de transport feroviar de călători, pe rute de circulație, care fac obiectul contractelor de servicii publice și a actelor adiționale încheiate.

În ceea ce privește raportarea indicatorilor de calitate, până la data de 28 ale fiecărei luni calendaristice, fiecare OTF va transmite către ARF, spre verificare, situația detaliată a volumului de călători-km realizat în luna N-2, din sistemul propriu de ticketing pe rute de transport ce fac obiectul obligației de serviciu public. Până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru al anului, OTF vor transmite către ARF situația detaliată pe luni calendaristice a realizării, în trimestrul încheiat, a parametrilor de performanță, însoțită de documente doveditoare.

Toți operatorii au obligația să comunice, până la data de 1 septembrie 2022, către ARF veniturile minime estimate pentru perioada mersului de tren 2022/2023, pe fiecare rută de circulație și categorii de trenuri. Apoi, până la data de 31 ianuarie 2023, operatorii de transport au obligația să transmită către ARF decontul final privind utilizarea compensațiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiționale încheiate în ceea ce privește respectarea ponderii compensației pentru indicatorii cantitativi (tren-km) și de calitate în totalul cheltuielilor eligibile realizate. Totodată, până la data de 20 ianuarie a anului 2023, ei trebuie să trimită dovada, confirmată de CNCF CFR SA, privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligației de serviciu public, declarația pe propria răspundere privind volumul de tren-km realizat, precum și situația lunară privind volumul de tren – km efectiv realizat. Nu în ultimul rând, trebuie trimisă la ARF și situația detaliată pe luni calendaristice a realizării, în anul 2022, indicatorilor de performanță, însoțită de documente justificative doveditoare.

Ultimele Articole