Licitație pentru pază în Gara Pitești. Cât vrea să plătească Regionala Craiova

13 aprilie 2021

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru pază  în Gara Pitești pentru un an de zile.

pază  în Gara Pitești

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Pază, protecție, ordine și control în stația CF Pitești”.

În medie, stația Pitești este tranzitată de un număr de peste 5.000 de călători în 24 de ore (călători sosiți și expediați), iar programul de lucru la casele de bilete este permanent. În urma lucrărilor de modernizare la această stație, pentru aducerea la standarde europene, au fost făcute lucrări constând în: amenajare săli de așteptare și spații destinate pentru ”Mama și copilul”, cu dotările necesare, spații comerciale, sisteme electronice de informare a călătorilor, accesul în holul caselor de bilete este deschis permanent și se face prin uși acționate cu celulă fotoelectrică, scări rulante pentru facilitarea accesului în sălile de așteptare.

În sezonul de iarnă, microclimatul este asigurat permanent prin centralele proprii, existând posibilitatea ca persoanele fără adăpost să transforme zone din gară în spații de locuit temporar. Toate obiectivele enumerate necesită o supraveghere permanentă care se poate realiză numai prin serviciile prestate de o firmă specializată, dotată cu echipamentul necesar, se arată în anunțul de licitație.

Desfășurarea activitătii de pază cu firme specializate a fost benefică prin: reducerea furturilor din patrimoniul stațiilor CF; reducerea pagubelor produse beneficiarului de persoane în stare de ebrietate sau cerșetori, ca urmare a unor infracțiuni, distrugeri de bunuri, vandalism etc; s-au îndepărtat persoanele fără adăpost din sălile de așteptare și holurile stațiilor CF; prestatorul a suportat toate pagubele produse beneficiarului ca urmare a unor infracțiuni, contravenții produse de autori care au rămas necunoscuți.

Licitație pentru pază în Gara Pitești, în valoare de peste 50.000 de euro

Valoarea totală estimată a contractului este de 258.069,6 lei, echivalentul a peste 50.000 de euro.

Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a prestat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, servicii similare (servicii de pază) a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 258.069,60 lei fără TVA.  De asemenea, ofertantul va constitui o garanție de participare în valoare de 2.580 de lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 mai 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 11 septembrie 2021. (A.B.)