joi, septembrie 21, 2023
spot_imgspot_img

Se alocă 1,66 milioane de euro pentru paza armată la Regionala Constanța a CNCF CFR SA

Paza armată la Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA va costa 1,66 milioane de euro în următorii doi ani.

La atât (8.258.578,56 lei) a fost estimată valoarea contractului cu titlul ”Pază, protecție, ordine și control la obiective ale Sucursalei RCF Constanța”, pentru care anunțul de licitație a fost postat în sistemul electronic de achiziții publice.

Se vor contracta servicii de pază simplă și mobilă înarmată, protecție, ordine și control, pentru obiective de pe raza Sucursalei Regionale CF Constanța, conform Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cantitățile minime ale acordului cadru sunt următoarele: 23 de posturi de pază lunară (șapte posturi de pază simplă în regim permanent; 14 posturi pază simplă în regim de 12 ore/zi și două posturi pază mobilă înarmată în regim permanent). Cantitățile maxime sunt: 24 de posturi de pază lunară (opt posturi de pază simplă în regim permanent; 14 posturi de pază simplă în regim de 12 ore/zi și două posturi pază mobilă înarmată în regim permanent).

La evaluarea ofertelor, prețul va conta doar în proporție de 70%, urmând a se acorda câte 10% pentru următorii factori: timpul de intervenție, experiența și calificarea managerului de securitate și valoarea asigurării de răspundere civilă în caz de evenimente neprevăzute.Condiții de participare la licitația privind paza armată la Regionala Constanța

Pentru participarea la procedură, se solicită experiență similară, mai exact lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani, conţinând valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Operatorul economic trebuie să facă dovada experienţei în prestarea serviciilor similare în valoare individuală/cumulată de minimum 4.129.289 lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte, cu condiţia ca serviciile prezentate să fie duse la bun sfârşit.

De asemenea, se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va face dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent, pentru activitatea principală care face obiectul contractului sectorial supus achiziţiei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 iulie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 3 octombrie 2023.

Ultimele Articole