spot_img
duminică, noiembrie 28, 2021
spot_img

Patronatele feroviare acuză: Linii upgradate doar la costurile cu TUI

Patronatele spun că CFR SA impune și modifică clasele liniilor oarecum arbitrar, majorând în consecință corespunzător costul prestației, fapt pentru care fac o serie de propuneri privind proiectul contractului de activitate al CFR SA.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

protestul de la metrou școlile profesionale la CFR topul OTF de călători Operatorii privati propun masuri de ajutor Ministerului Transporturilor

Propunerile Organizației Patronale a Societăților Feroviare Private din România privesc modificarea Contractului de activitate al CNCF CFR SA pentru perioada 2021-2024. Proiectul a fost publicat recent de către Ministerul Transporturilor. Modificările OPSFPR, concretizate într-o scrisoare semnată de președintele organizației, Vasile Șeclăman, sunt menite să „înlăture abuzul de poziţie dominantă al CNCF CFR SA în relaţia cu operatorii feroviari, indiferent de formă de proprietate şi discriminările între operatorii cu capital de stat şi cei privaţi, în aplicarea Contractului de acces de către CNCF CFR SA”.

Cum se calculează TUI

Principala nemulțumire privește TUI. Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, adică TUI-ul se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

C.F.R. – S.A. stabileşte TUI conform metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referinţă al reţelei CFR, privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare.

Faţă de încadrarea secţiilor în clase de secţii şi modul de calcul stabilit în metodologia de tarifare rezultă că CFR SA încasează TUI pe baza încadrării secţiilor la clase superioare stării infrastructurii feroviare pentru anul în care face încadrarea.

Secţiile sunt încadrate pe clase de secţii astfel:

         Regimul de viteză (km/h)
          Clasa secţiei de circulaţie de la la
                                  A 121 160
                                  B 91 120
                                  C 51 90
                                  D 0 50
                                   I

Pentru linii cu ecartament îngust

 

Nemulțumirea OPSFPR

„Nu este cunoscută fundamentarea elementelor care stau la baza încadrării secţiilor, respectiv, nu este cunoscută modalitatea prin care CFR SA, an de an, trece secţiile de circuatie din clase inferioare în clase superioare şi invers (foarte rar)”, spun operatorii feroviari.

Ei acuză unele practici care contravin Directivelor şi Regulamentelor europene:

  • CFR SA reîncadrează secţii de circulaţie la clase superioare fără a arăta care sunt îmbunătăţirile aduse secţiei, respectiv îmbunătăţirea vitezei de circulaţie.
  • CFR, deşi reîncadrează secţii cu impact asupra încasării TUI , nu modifică livretele de mers în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie, respectiv sporirii vitezelor de mers.
  • CFR menţine aceleaşi viteze maxime de circulaţie din livrete, deşi reîncadrează secţii de circulaţie la clase superioare.
  • CFR nu coroborează nici măcar viteza maximă din livret cu viteza ,,de trasare a trenurilor’’ rezultată din timpii de mers înscrişi în livret.

CFR SA încasează TUI fără just temei în baza atributului acordat de MT că poate reîncadra secţiile.

Neconcordanțe între alocările bugetare și obligațiile CFR

„O altă serie de obiecţii pe care le avem cu privire la Contractul de activitate şi posibilele anomalii care se pot crea, dacă acesta nu cuprinde foarte clar şi modalităţile prin care se pot duce la îndeplinire prevederile sale: alocările bugetare privind ridicarea restricţiilor nu sunt coroborate la finele fiecărui an cu angajamentele CFR SA privind eliminarea restricţiilor de viteză, astfel că, deşi sunt alocate sume în buget, acestea la final nu se regăsesc în ridicarea restricţiilor de viteză”, spun patronatele.

Stimulentele sub forma reducerii cu 2% a TUI sunt „în prezent doar la nivel scriptic şi declarativ”.

Tarifele, parte a contractelor

Operatorii feroviari considera că lista completă a tarifelor ce pot fi percepute OTF-urilor trebuie inclusă în Contractele de acces încheiate de CNCF CFR SA cu operatorii feroviari de transport care doresc acces pe infrastructură.

Contractele de acces încheiate cu OTF trebuie să conţină toate elementele de calcul al TUI, respectiv anexe necesare  care conduc la calculul TUI astfel:

-metodologia de calcul

-lista secţiilor încadrate pe clase de secţii

-elemente tarifare de bază – indicii

”CNCF CFR SA trebuie să aibă posibilitatea de a aplica valori reduse pentru TUI  în scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau de trafic combinate”, spune OPSFPR.

 

 

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole