duminică, mai 28, 2023
spot_img

Cum se vor putea face parteneriate între primării și CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă

Ministerul Transporturilor a defintivat cadrul legal prin care se vor putea face parteneriate între primării și CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă.

Pe 30 iunie 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 107/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. La articolul VII al actului normativ menționat se solicită Guvernului să adopte, prin Hotărâre, norme metodologice de aplicare.

Luni după-amiază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a postat pe site-ul propriu, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte pe infrastructura feroviară și proiectele care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a companiei naționale și, după caz, societăților naționale, prevăzute la art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

Prin modificările aduse OUG 12/1998 prin OUG 107/2022, s-au creat premisele constituirii de parteneriate de dezvoltare și exploatare între autoritățile publice locale (direct prin unitățile administrativ teritoriale sau prin structurile asociative constituite legal, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară). Aceste modificări reprezintă baza constituirii de parteneriate pentru implementarea de proiecte pe infrastructura feroviară publică, privind: serviciu public de transport feroviar de călători de interes local; infrastructura feroviară publică; regenerarea urbană; producerea, gestionarea inteligentă, distribuția și utilizarea de energie din surse regenerabile; sistemele inteligente de transport și de parteneriate având ca obiect proiectele mai sus menționate, care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a companiei naționale și, după caz, societăților naționale în perioada în care statul este acționar unic la CFR SA, CFR Călători și, după caz, CFR Marfă.

Parteneriate între primării și CFR SA, prin încheierea de contracte de activitate locală

În vederea dezvoltării și implementării de proiecte pe infrastructura feroviară publică, autoritățile publice locale încheie cu CFR SA contracte de activitate locală, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

În cazuri temeinic justificate, pe baza prevederilor Codului Administrativ și a OUG 12/1998, acele proprietăți publice care nu sunt incluse în sfera infrastructurilor feroviare publice pot fi transferate de către Guvern, la cerere, în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. Cu alte cuvinte, primăriile sau consiliile județene pot prelua administrarea unor gări sau a unor tronsoane de cale ferată, așa cum a mai scris Club Feroviar.

Proiectele vizate a fi realizate prin parteneriatele dintre autoritățile publice locale și companiile la care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sunt aprobate prin ordin al ministrului pe baza analizelor privind capacitatea de implementare, derulare și administrare.

Pentru implementarea proiectelor unitățile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de lider de parteneriat, organizează și derulează procedurile de achiziție publică în comun, iar la încetarea parteneriatului bunurile private rezultate în urma implementării parteneriatelor, bunuri private ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt trecute în domeniul privat al statului.

Ultimele Articole