Parlamentul European va vota un raport pentru sprijinirea logisticii pe Coridoarele TEN-T

13 ianuarie 2017

TEN-T Corridors_European Parliament_ttm_enÎn luna ianuarie Parlamentul European va vota un raport realizat la inițiativă proprie, raport ce conține propuneri prin care multi-modalitatea să devină punctul forte al implementării rețelei de transport TEN-T.
Raportul Comitetului pentru Transport și Turism (TRAN Committee) al Parlamentului European va aborda provocările întâmpinate de segmentul logisticii pe coridoarele multimodale de transport ale rețelei TEN-T.
Dezbaterea raportului în plenul Parlamentului este programată pentru data de 18 ianuarie iar votul în plen va avea loc la 19 ianuarie.

Înainte de revizuirea Directivei 92/106/CE, raportul realizat la inițiativă proprie de către Comitetul pentru Transport și Turism (TRAN Committee) din cadrul Parlamentului European solicită Comisiei Europene să asigure o corectă transpunere a legislației aprobate, să promoveze realizarea multimodaliții în rețeaua TEN-T și apoi să reducă barierele tehnice, operaționale și normative care afectează logistica în Uniunea Europeană.
În timp ce integrarea și interconectarea modurilor de transport figura printre obiectivele de finanțare ale cererii de finanțare prin intermediul Mecanismului Conectarea Europei  2016 (Connecting Europe Facility), raportul solicită Comisiei să se asigure că logistica este un punct focal al investițiilor dar și să ia în considerare o anumită cerere de finanțare pentru sectorul logisticii în Mecanismului Conectarea Europei  2017.
Comisia ar trebui să faciliteze, de asemenea, utilizarea de noi tehnologii în domeniul logisticii transportului de marfă și să adopte măsuri pentru a face sectorul mai atractiv pentru personalul operativ.