luni, decembrie 4, 2023
spot_img

Parlamentul European își exprimă sprijinul pentru industria feroviară europeană

BRIDGE41BAMBER men at work left sidejpg-11-1Parlamentarii Europeni au votat, la 9 iunie, într-o majoritate covârșitoare, Rezoluția pentru Competitivitatea Industriei Feroviare Europene. Rezoluția, inițiată de către raportoarea Martina Werner, subliniază importanța strategică a industriei feroviare europene pentru economia UE și evidențiază propuneri concrete care ar putea fi adoptate de către instituțiile europene în vederea sporirii competitivității industriei feroviare din Europa vis-a-vis de councurența agresivă a industriei feroviare din Asia.

Votul a avut loc în urma unei dezbateri aprige în care 34 de deputați din toate partidele politice au luat cuvântul pentru a-și exprima sprijinul pentru industria europeană furnizoare de produse feroviare și au solicitat Comisiei Europene să coordoneze o politică industrială ambițioasă în beneficiul sectorului feroviar.

Prezenta rezoluție reflectă dorința Parlamentului European de a înființa, alături de Comisia Europeană și Statele Membre, o strategie industrială europeană coordonată pentru industria furnizoare de produse feroviare cu recomandări de politici care să acopere toate subiectele de competență ale UE cu impact asupra competitivității industriale (de exemplu, cercetare și inovare, aptitudini și formare profesională , piața internă, achizițiile publice, comerțul / accesul la piețele externe, politica de stimulare a IMM-urilor și a cererii).

În special, Rezoluția își propune să promoveze condiții echitabile pe piața globală pentru echipamentele feroviare și certifică concurența acerbă ce vine din Asia: ”concurenții din țările terțe, în special din China, se extind rapid și agresiv în Europa și în alte regiuni ale lumii, de multe ori, cu sprijin politic și financiar puternic din țara lor de origine, … astfel de practici pot constitui o concurență neloială, care amenință locurile de muncă în Europa. ”

Directorul General al UNIFE, Philippe Citroën, a precizat că: „După cum evidenţiază această Rezoluţie binevenită, producătorii feroviari europeni se afla sub presiunea concurenţei venite din partea giganţilor industriali din Asia la nivel global şi acum şi la nivelul pieţelor europene. Între timp, pieţele naţionale ale acestor noi concurenţi continuă să devină din ce în ce mai puţin accesibile companiilor europene, ceea ce creează un dezavantaj competitiv major faţă de această industrie europeană inovatoare si orientată către exporturi care generează locuri de muncă. UNIFE apreciază foarte mult sprijinul Dnei Werner si al Parlamentului European pentru recunoaşterea acestei ameninţări şi propunerea acestor recomandări legislative inteligente în vederea consolidării unei dintre industriile europene reprezentative. Sperăm ca Comisarul pentru Industrie Bieńkowska va lua la cunoştinţă mesajele puternice transmise de membrii Parlamentului European în această dimineaţă pentru susţinerea industriei noastre şi aşteptăm Comisia să elaboreze un dialog industrial structurat în săptămânile următoare pentru aurma acestei Rezoluţii”.

Parlamentul European subliniază că în industria feroviară europeană, care cuprinde producția de locomotive și material rulant, șine, echipamente de electrificare, de semnalizare și de telecomunicații, precum și servicii de întreținere și furnizare de piese de schimb și care include numeroase IMM-uri, precum și lideri majori în sectorul industrial, lucrează 400 000 de angajați.

Textul adoptat de Parlamentul European arată că 2,7 % din venitul anual din acest sector este investit în cercetare și dezvoltare, iar industria europeană de echipament feroviar reprezintă 46 % din piața mondială de echipament feroviare. În ansamblul său, industria feroviară europeană inclusiv operatorii și infrastructura, asigură la nivelul UE peste un milion de locuri de muncă directe și 1,2 milioane de locuri de muncă indirecte.

Parlamentul European îndeamnă Comisia să mobilizeze integral diversele instrumente de finanțare ale UE, să exploreze și să exploateze surse de finanțare suplimentare pentru Shift2Rail, precum și să caute sinergii între diferitele fonduri UE și instrumente private; îndeamnă Comisia, în acest context, să exploateze instrumente de finanțare suplimentare din partea UE pentru tehnologia feroviară în afară de Shift2Rail (de exemplu, cereri de propuneri specifice pentru cercetare feroviară în cadrul programului Orizont 2020, InnovFin, MCE, fondurile structurale, FEIS), inclusiv prin intermediul unui sistem pilot Shift2Rail care să îmbine finanțarea din partea UE cu fondurile structurale și alte fonduri de inovare ale UE.

Prin textul adoptat, parlamentarii europeni solicită Comisiei să ia în calcul înființarea unui forum la nivel european, care să reunească întreprinderi consacrate, întreprinderi nou înființate și întreprinderi înființate prin desprinderi din companii mai mari, care au idei inovatoare pentru sectorul feroviar, în special în domeniul digitalizării, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a facilita parteneriatele.

 

Ultimele Articole