spot_img
duminică, noiembrie 27, 2022
spot_img

Parcul feroviar, înregistrat în Registrul European al Vehiculelor

Din luna iunie 2021 va intra în vigoare un așa-zis „Registru European al Vehiculelor” (REV) care înlocuiește Registrul Național, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor.

CER – Fersped

Scopul principal al REV va fi înregistrarea autorizării de introducere pe piaţă, înregistrarea numerelor europene de vehicule, căutarea de informaţii succinte asupra unui anumit vehicul la scară europeană, urmărirea aspectelor juridice sau obligaţiile şi informaţiile juridice, stabilirea contactului cu proprietarul, deţinătorul şi entitatea responsabilă cu întreţinerea, verificarea iterativă a anumitor obligaţii în materie de siguranţă înainte de emiterea certificatului de siguranţă, urmărirea unui anumit vehicul în ceea ce priveşte exploatarea şi întreţinerea, arată proiectul de ordin.

Registrul European al Vehiculelor (REV) este un sistem informatic centralizat dezvoltat de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate şi încorporează registrele naţionale ale vehiculelor din statele membre, pentru a asigura tuturor utilizatorilor o interfaţă armonizată pentru înregistrarea vehiculelor şi gestionarea datelor.

Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR va înregistra la nivel naţional şi vehiculele feroviare care nu intră sub incidenţa Deciziei REV şi va păstra evidenţa acestora într-un registru de material rulant (RMR).La data de 11 mai 2016 a fost adoptată Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană, care stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar al Uniunii. Aceste condiții se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa. De asemenea, directiva stabilește, pentru fiecare subsistem, dispozițiile referitoare la elementele constitutive de interoperabilitate, la interfețe și proceduri, precum și condițiile de compatibilitate generală a sistemului feroviar al Uniunii necesare pentru realizarea interoperabilității sale. Această directivă a fost transpusă în România prin Hotărârea Guvernului nr.108/04.02.2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar. (D.C.)

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină, organizează ediţia a IV-a a Târgului de Carieră Feroviară în România în datele de 20-21 aprilie, online.

Angajatori
Colaboratori Parteneri Media
facultatea de transporturi UPB logo CFDP

MAI MULTE DETALII

 

Ultimele Articole